Actueel - put uit 405 artikelen

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

De zaak Koelhuis Dronten: een fruitige mix van mededinging en GMO

  • Overheid & Instellingen
  • Bedrijven en Overheid
Koelhuis Dronten is van mening dat The Greenery in strijd handelt met een non-concurrentiebeding dat zij met The Greenery is overeengekomen in het kader van de aankoop van het...

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

Ook een 'gentlemen’s agreement' kan in strijd zijn met het kartelverbod

  • Mededinging & Marktregulering
In een arrest van 20 januari 2016 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat Toshiba in strijd met het kartelverbod had gehandeld door in het kader van een herenakkoord met...

Esther Glerum-van Aalst

Partner, Advocaat

Vaste prijzen voor Alpe d’Huzes sportmedische keuringen in strijd met het kartelverbod

  • Mededinging & Marktregulering
Iedereen kan slachtoffer worden van een kartel. Vaste prijzen voor Alpe d’Huzes sportmedische keuringen in strijd met het kartelverbod. Toen ik een arrest van 19 april...

Franca Damen

Advocaat

Geen maatwerkvoorschriften voor woningen op gezoneerd industrieterrein

  • Overheid & Instellingen
  • Bedrijven en Overheid
Het is niet mogelijk om voor de geluidbelasting op woningen die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein maatwerkvoorschriften vast te stellen. Dit oordeelde de Raad...

Karima Bol

Advocaat

Een huurovereenkomst kan van kleur verschieten

  • Vastgoed
  • Bedrijven en Overheid
  • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Als de huurder met betrekking tot de gehuurde bedrijfsruimte een onderhuurovereenkomst sluit waarop het woonruimteregime van toepassing is. De vraag of een...