Actueel - put uit 374 artikelen

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

Hof: onderneming kan via onafhankelijke dienstverlener bij kartel worden betrokken

  • Mededinging & Marktregulering
In een arrest van 21 juli 2016 heeft het Hof van justitie (Hof) geoordeeld dat een onderneming onder omstandigheden via een onafhankelijke dienstverlener bij een kartel kan...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Voergeldovereenkomst kan papieren werkelijkheid zijn

  • Agri
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Varkensbedrijf Magazine Nr. 7 / Juli 2016 Het komt regelmatig voor dat een varkenshouder ervoor kiest vleesvarkens niet op zijn...

Jikke Biermasz

Advocaat

Namaakgoederen aangepakt

  • Douane
  • Intellectueel Eigendom, Reclame & Branding
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Globe Magazine Juli 2016 / Nr. 411 Sinds maart dit jaar is het aanzienlijk eenvoudiger voor merkhouders om...

Franca Damen

Advocaat

Omzetgerelateerde boete mogelijk bij overtreding Warenwet

  • Food & Health
  • Overheid & Instellingen
  • Bedrijven en Overheid
Op 19 juli 2016 is een wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in werking getreden. Hierin is een omzetgerelateerde boete geïntroduceerd voor...

Ingomar Souren

Partner, Advocaat

Motivering (afwijzende) gunningsbeslissing achteraf nog te corrigeren?

  • Aanbestedingen
  • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Tegen onze klant, een aanbestedende dienst, was door een afgewezen inschrijver een kort geding aanhangig gemaakt. De grondslag hiervoor was gelegen in het feit dat deze...