Aanbestedingen

Aanbestedingen kunnen dermate gedetailleerd en complex zijn dat het niet altijd even simpel is om het overzicht te behouden. Bepalingen in wet- en regelgeving of aanbestedingsdocumenten zijn niet altijd even duidelijk, terwijl de formaliteiten nauw luisteren. Lees hier het laatste nieuws van onze experts over aanbestedingen.

Een afdwingbare subsidiabele activiteit kan aanbestedingsplichtig zijn

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
Het Europese Hof van Justitie (Hof) heeft in het arrest van 18 oktober 2018 bepaald dat een subsidie onder omstandigheden kan kwalificeren als een aanbestedingsplichtige...

Subsidie of overheidsopdracht: het onderscheid is niet altijd duidelijk

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
De praktijk wijst uit dat het vaak lastig is een overheidsopdracht te onderscheiden van een subsidie. Toch is dit onderscheid van groot belang. Op overheidsopdrachten zijn...

Aanbestedingsplichtig bij 'duidelijk grensoverschrijdend belang'

 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
Opdrachten met een geraamde waarde onder de Europese drempelbedragen vallen niet onder de werkingssfeer van de Europese richtlijnen. Op grond van jurisprudentie van het...

Inbreukprocedure om aanbestedingsplicht woningcorporaties

 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
De Europese Commissie heeft geoordeeld dat woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten en...

'Kan-bepaling’ biedt te veel ruimte voor willekeur

 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
Aanbestedingsstukken bevatten regelmatig een bepaling waarin is opgenomen dat de inschrijving terzijde kan worden gelegd. Zo is in een aanbestedingsprocedure van de...