Aanbestedingen

Aanbestedingen kunnen dermate gedetailleerd en complex zijn dat het niet altijd even simpel is om het overzicht te behouden. Bepalingen in wet- en regelgeving of aanbestedingsdocumenten zijn niet altijd even duidelijk, terwijl de formaliteiten nauw luisteren. Lees hier het laatste nieuws van onze experts over aanbestedingen.

Anne de Jong

Advocaat

Aanbestedingsplichtig bij 'duidelijk grensoverschrijdend belang'

 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
Opdrachten met een geraamde waarde onder de Europese drempelbedragen vallen niet onder de werkingssfeer van de Europese richtlijnen. Op grond van jurisprudentie van het...

Anne de Jong

Advocaat

Inbreukprocedure om aanbestedingsplicht woningcorporaties

 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
De Europese Commissie heeft geoordeeld dat woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten en...

Anne de Jong

Advocaat

'Kan-bepaling’ biedt te veel ruimte voor willekeur

 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
Aanbestedingsstukken bevatten regelmatig een bepaling waarin is opgenomen dat de inschrijving terzijde kan worden gelegd. Zo is in een aanbestedingsprocedure van de...

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

CBb: cover pricing is verboden, maar wel minder ernstig dan bid rigging

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
 • Bedrijven & Overheid
 • Mededinging & Marktregulering
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
In een uitspraak van 12 oktober 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat 'cover pricing' (prijslenen) in het kader van een aanbesteding...

Ingomar Souren

Partner, Advocaat

Het beste advocatenkantoor voor Rotterdam of een gemiste kans?

 • Overheid & Instellingen
 • Aanbestedingen
De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven om voor de komende jaren wederom externe advocaat- en notarisdiensten in te huren. De...