Aansprakelijkheid van een directeur van een management holding

Het blijft de gemoederen bezig houden: is een directeur met een management holding automatisch aansprakelijk naast zijn holding indien zijn holding als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk is? De rechtbank Den Haag heeft in september 2015 geoordeeld dat een directeur met een management holding in deze zaak niet automatisch aansprakelijk was.

In de zaak van de rechtbank Den Haag stelt een schuldeiser dat de directeur met een tussengeschoven management holding onrechtmatig heeft gehandeld door de rechtspersoon waar zijn holding bestuurder van is financieel leeg te halen. De schuldeiser probeert eerst de directeur direct op basis van onrechtmatige daad aan te spreken. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder is vereist dat een bestuurder persoonlijk ernstig verwijtbaar handelt.

In de praktijk is een persoonlijk ernstig verwijt echter lastig aan te tonen. Ook in deze zaak komt de rechtbank tot het oordeel dat de schuldeiser een persoonlijk ernstig verwijt niet heeft aangetoond en dat de directeur dus niet direct aansprakelijk is op grond van een onrechtmatige daad.

Wat overblijft voor de schuldeiser is een beroep op artikel 2:11 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat een directeur automatisch aansprakelijk is indien de aansprakelijkheid van zijn management holding als bestuurder vaststaat. De rechtbank Den Haag had al vastgesteld dat de vennootschap zich onbehoorlijk had gedragen tegenover de schuldeiser en dat de management holding als bestuurder van de vennootschap hiervoor aansprakelijk was op grond van onrechtmatige daad.

De rechtbank Den Haag oordeelde evenwel dat de aangesproken directeur niet automatisch ook aansprakelijk was op grond van een onrechtmatige daad in samenhang met artikel 2:11 BW. Volgens de rechtbank valt een onrechtmatige daad niet onder de reikwijdte van dit artikel. Dit vonnis van de rechtbank is niet in lijn met andere jurisprudentie. Zo oordeelde het hof Den Bosch op 1 mei 2012 nog dat de onrechtmatige daad wel onder de reikwijdte van artikel 2:11 BW valt.

Is een directeur met een management holding nu wel of niet automatisch aansprakelijk? De lagere rechtspraak geeft geen eenduidig antwoord, maar voor beide standpunten zijn er goede argumenten. Op 17 februari 2017 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak in deze kwestie. Lees er meer over in de blog van Merel Rooijakkers.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.