Aansprakelijkheid & Verzekering

Met de verdergaande juridisering van de Nederlandse samenleving neemt de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag naar verzekeringsdekking navenant toe. Deze tendens zal het economische verkeer nog meer gaan beïnvloeden. Lees hier het laatste nieuws van onze experts over aansprakelijkheid en verzekeringen.

Vincent Hofman

Advocaat

Bent u als regresnemer toegelaten tot het wrakkenfonds?

 • Internationale handel & Logistiek
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Logistiek & Transport
Over deze vraag doet de Hoge Raag in twee arresten van 2 februari 2018 uitspraak (ECLI:NL:HR:2018:140 en ECLI:NL:HR:2018:142). Ik bespreek slechts de feiten van het...

Anne de Jong

Advocaat

Aansprakelijkheid Staat na politie-inval huurpand

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
De politie is op 11 juni 2012 een huurwoning binnengetreden wegens verdenking van aanwezigheid van harddrugs. In het gehuurde is een partij van 325 kilogram heroïne...

Eveline Smits

Advocaat

Vuurwerkvrije zones

 • Overheid & Instellingen
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Bedrijven & Overheid
Vuurwerk is rond de jaarwisseling steeds vaker onderwerp van discussie. Er gaan steeds meer stemmen op om het afsteken van vuurwerk door consumenten zo veel mogelijk te...

O'Byrne - Sanofi revisited: nu bij de beoordeling van een od-actie

 • Internationale handel & Logistiek
 • Verzekeraars & Financiële instellingen
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Logistiek & Transport
Ingevolge art. 6:185 BW is de producent aansprakelijk (in beginsel, art. 6:185 BW somt diverse uitzonderingen op) voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product....

Ingomar Souren

Partner, Advocaat

Projectontwikkeling en onvoorziene omstandigheden

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
In vrijwel alle samenwerkingsovereenkomsten die zien op projectontwikkeling wordt wel een bepaling opgenomen over onvoorziene omstandigheden. Contractspartijen...