Aansprakelijkheid & Verzekering

Met de verdergaande juridisering van de Nederlandse samenleving neemt de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag naar verzekeringsdekking navenant toe. Deze tendens zal het economische verkeer nog meer gaan beïnvloeden. Lees hier het laatste nieuws van onze experts over aansprakelijkheid en verzekeringen.

Job Bezemer

Partner, Advocaat

Verpanding van een assurantieportefeuille past niet in het wettelijk stelsel van het goederenrecht

 • Aansprakelijkheid & Verzekering
De vraag die in dit arrest centraal staat, is of een assurantieportefeuille als zodanig in zijn geheel kan worden verpand. In deze uitspraak waren de feiten – kort...

Jord Sanders

Advocaat

De Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie

 • Aansprakelijkheid & Verzekering
Op 1 januari 2020 is de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) in werking getreden. Met deze nieuwe wet wordt artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek...

Arnold Birkhoff

Partner, Advocaat, Voice of the Customer, Sectiehoofd

Ook bescherming voor de klokkenluidende zzp-er?

 • FMCG & Retail
 • Internationale handel & Logistiek
 • Offshore & Maritieme industrie
 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Arbeid & Sociale Zekerheid
Ook bescherming voor de klokkenluidende zzp-er? De arbeidsrechtelijke positie van de zzp-er is langere tijd in opspraak. Denk aan de bezorgers van Deliveroo, die geen...

Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Advocaat

Aansprakelijkheid wegbeheerder voor schade weggebruiker

 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Bedrijven & Overheid
Het gebeurt regelmatig dat een weggebruiker schade lijdt door een fout in de aanleg, inrichting of het onderhoud van een openbare weg. Onder omstandigheden kan de benadeelde...

Kroniek Aansprakelijkheidsrecht 2018

 • Aansprakelijkheid & Verzekering
In deze Kroniek staat een selectie van de in 2017 en de eerste maanden van 2018 door de Hoge Raad gewezen arresten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht centraal....