Aansprakelijkheid & Verzekering

Met de verdergaande juridisering van de Nederlandse samenleving neemt de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag naar verzekeringsdekking navenant toe. Deze tendens zal het economische verkeer nog meer gaan beïnvloeden. Lees hier het laatste nieuws van onze experts over aansprakelijkheid en verzekeringen.

Arnold Birkhoff

Partner, Advocaat, Voice of the Customer, Sectiehoofd

Ook bescherming voor de klokkenluidende zzp-er?

 • FMCG & Retail
 • Internationale handel & Logistiek
 • Life Sciences & Health
 • Offshore & Maritieme industrie
 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Arbeid & Sociale Zekerheid
 • Mededinging & Marktregulering
Ook bescherming voor de klokkenluidende zzp-er? De arbeidsrechtelijke positie van de zzp-er is langere tijd in opspraak. Denk aan de bezorgers van Deliveroo, die geen...

Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Advocaat

Aansprakelijkheid wegbeheerder voor schade weggebruiker

 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Bedrijven & Overheid
Het gebeurt regelmatig dat een weggebruiker schade lijdt door een fout in de aanleg, inrichting of het onderhoud van een openbare weg. Onder omstandigheden kan de benadeelde...

Caspar Janssens

Advocaat bij de Hoge Raad

Kroniek Aansprakelijkheidsrecht 2018

 • Aansprakelijkheid & Verzekering
In deze Kroniek staat een selectie van de in 2017 en de eerste maanden van 2018 door de Hoge Raad gewezen arresten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht centraal....

Caspar Janssens

Advocaat bij de Hoge Raad

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen

 • Verzekeraars & Financiële instellingen
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Civiele cassatie & Procesrecht
Eind februari behandelde Radar Radio op NPO Radio 1 klachten die waren binnengekomen over de woonverzekering van Univé. Univé had haar klanten bericht dat de dekking van de...

Caspar Janssens

Advocaat bij de Hoge Raad

Minister zegt maatregelen toe om boetes bij einde studiefinanciering te voorkomen

 • Verzekeraars & Financiële instellingen
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Civiele cassatie & Procesrecht
Afgelopen zaterdag kwam bij Avro Tros Radar op NPO Radio 1 onder meer aan de orde dat studenten door onderwijsinstellingen worden gedupeerd omdat er onduidelijkheid bestaat...