Agri

Nederland is een wereldspeler in innovatie, duurzame en efficiënte productie. Met dank daaraan alsmede de uitstekende infrastructuur en goed ontwikkelde handels-, transport-, distributie- en dienstensector is Nederland een toonaangevende producent van agrarische producten. Als specialisten van de praktijkgroep Agri overzien wij het hele speelveld. Lees hier het laatste nieuws van onze experts over agri.

Franca Damen

Advocaat

Programma Aanpak Stikstof ten einde n.a.v. uitspraak Hof van Justitie!?

 • Offshore & Maritieme industrie
 • Overheid & Instellingen
 • Agri
 • Bedrijven & Overheid
Essentie Het Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie de...

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

Commissie publiceert verslag over mededinging in de landbouw

 • Agri
Op 26 oktober 2018 heeft de Europese Commissie (Commissie) een verslag gepubliceerd over de toepassing van de mededingingsregels in de landbouw. Bij het verslag hoort een...

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

Hof legt uit hoe Europese landbouwsubsidies gekort moeten worden

 • Agri
 • Mededinging & Marktregulering
Europese landbouwsubsidies moeten worden gekort, als een landbouwer de subsidievoorwaarden niet naleeft. In een arrest van 25 juli 2018 oordeelt het Hof van Justitie...

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

Europese landbouwsubsidies en het bedrijf van de landbouwer

 • Agri
 • Food, Health & Safety
 • Mededinging & Marktregulering
De aanspraak op Europese landbouwsubsidies kan meebrengen dat bepaalde op Vo 1306/2013 (inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk...

Eric Janssen

Advocaat, Of Counsel

Commissie publiceert voorstel richtlijn oneerlijke handelspraktijk

 • FMCG & Retail
 • Food & Health
 • Internationale handel & Logistiek
 • Agri
 • Food, Health & Safety
 • Mededinging & Marktregulering
 • Trade & Contracts
Op 12 april 2018 heeft de Europese Commissie (Commissie) een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Het is de bedoeling...