All aboard! over de zelfsturende auto en de Roboat

We zijn inmiddels bekend geraakt met de zelfrijdende auto. Daar heeft met name autofabrikant Tesla voor gezorgd door auto’s deels zelfrijdend te maken via software. Experimenten met zelfrijdende auto’s op de openbare weg (zonder bestuurder) zijn ook in volle gang. Eerder liet minister Schultz (infrastructuur) al weten dat de verwachting is dat over een aantal jaar alle auto’s op de Nederlandse snelwegen zelfrijdend zijn. Een interessante ontwikkeling om te (blijven) volgen. In het verlengde hiervan kondigde het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) eerder deze week aan van start te zullen gaan met een onderzoeksprogramma over autonome vaartuigen, “Roboats”. In samenwerking met de Massachusetts Institute of Technology zal het programma, dat vijf jaar in beslag zal nemen, zich onder andere richten op de ontwikkeling van personenvervoer en goederenvervoer. De verwachting is dat het eerste prototype van de Roboat volgend jaar te vinden zal zijn in de grachten van Amsterdam.


Rendering Roboats in Amsterdams kanaal. Bron: AMS Institute / MIT Senseable City Lab

Bye, bye captain?

Onze collega Arnold Birkhoff schreef hier eerder over de robotisering en de effecten op de arbeidsmarkt waarin hij ingaat op het ontstaan en verdwijnen van banen door robotisering en automatisering. Het is niet ondenkbaar dat de schippers van de (Amsterdamse) rondvaartboten van boord worden gehaald en worden vervangen door robots c.q. gerobotiseerde besturing. Duidelijk is wel dat ook deze ontwikkeling een (positief en negatief) effect zal hebben op de arbeidsmarkt. 

Een paar juridische knelpunten en de Roboat

Met alle ontwikkelingen op het gebied van robotisering en automatisering is het interessant om stil te staan bij de vraag of het arbeidsrecht in de (nabije) toekomst nog wel kan worden toegepast in zijn huidige vorm. Denk bijvoorbeeld aan de regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid en werkgeversaansprakelijkheid. De normen die gelden op het gebied van arbeidsveiligheid zullen (moeten) worden aangepast. Zo is er recent een nieuwe ISO norm opgesteld die gezien kan worden als een gids voor samenwerking tussen mens en machine die een werkplek delen. Bij ongevallen op de werkvloer waarbij een robot is betrokken zal artikel 7:658 BW – werkgevers-aansprakelijkheid – het uitgangspunt zijn. De werkgever zal zijn organisatie moeten (her)inrichten om een zo veilig mogelijke werkplek te realiseren voor de (menselijke) werknemers. Ook dit aspect zal ongetwijfeld een rol spelen in het onderzoek naar de werking van een Roboat.

Risico’s en aansprakelijkheden en verzekerbaarheid  

De toenemende automatisering en robotisering zal ook een (negatief en positief) effect hebben op de (arbeidsgerelateerde) risico’s en aansprakelijkheden, en daarmee ook op het gebied van de verzekering van die risico’s. Weliswaar kan het risico van menselijk falen door automatisering en robotisering worden verminderd, de tegenhanger is dat het risico van technisch falen (bijvoorbeeld impact op besturingssystemen als gevolg van computerstoringen) kan toenemen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.