Artikel Vermogensrendementsheffing | Tijdschrift voor Agrarisch Recht


''Vermogensrendementsheffing op particulier verpachte gronden en inbreuk op het eigendomsrecht van art. 1 van het Eerste Protocol EVRM''

 

In dit artikel - dat verscheen in Tijdschrift voor Agrarisch Recht Nr. 6 juni 2016 - worden de recente ontwikkelingen omtrent de vermogensrendementsheffing en de relatie vna deze ontwikkelingen tot verpachte gronden besproken. Verpachte opstallen worden hierbij buiten beschouwing gelaten, omwille van de sterke heterogeniteit in waarde en rendement. In indieuvuele gevallen kan voor deze opstallen eenzelfde lijn worden aangehouden. Advocaat-Generaal Niessen heeft op 4 februari 2016 een vergaande conclusie genomen inzake de vermeede strijdigheid van de vermogensrendements-heffing met art. 1 van het Eerste Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De A-G is van mening dat als de heffing wordt gezien als een netto-vermogensbelasting, deze een confiscatoir karakter krijgt indien de effectie belastingdruk ten aanzien van de werkelijke inkomsten uit het vermogen meer dan 100% bedraagt. Dan wordt ene belastingplichtige gedwongen in te teren op diens vermogen.

Klik hier om het artikel te lezen. 

Door mr. R.M. van Opstal en R.M.M.J. van den Berg.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.