Attentie alstublieft: de Uitvoeringswet AVG is er bijna!

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een dezer dagen naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Veel tijd is er niet meer voor de wetgever om deze uitvoeringswet vast te stellen: op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) toegepast en vervangt deze onze huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Een groot deel van de bepalingen van de AVG inzake de verwerking van persoonsgegevens werkt rechtstreeks en behoeft geen omzetting. Het is immers een verordening die rechtstreeks werkt in heel Europa. De bepalingen van de AVG inzake onder meer de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens, de rechtsgrondslagen voor verwerking en de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zullen dan ook in de plaats treden van de Wbp. Deze normen hoeven niet te worden opgenomen in de Uitvoeringswet. Op tal van punten vereist de AVG echter nadere regeling bij nationale wetgeving of maakt afwijking mogelijk. Nationaal recht is in hoofdlijnen noodzakelijk voor:

  1. De handhaving door onze nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens; en
  2. Het invullen van de ruimte die de AVG biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan de bepalingen van de AVG (bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens of specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek).

Wij hebben namens een klant al tijdens de internetconsultatie onze visie gegeven over artikel 25 van de Uitvoeringswet AVG: de uitzondering voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in het belang van de volksgezondheid (ter bevordering van de kwaliteit van zorg). Erg benieuwd zijn wij ook naar de implementatie van de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State.

Het staat vast dat de Uitvoeringswet AVG straks ook aandacht van u eist: hoe gaat de Nederlandse wetgever om met bestaande en nieuwe normen? Welke uitzonderingen gelden er? Wilt u straks direct weten wat de Uitvoeringswet AVG naast de AVG voor impact heeft in uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Robbert Santifort, privacy advocaat

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.