Bedrijfsleven moet voortouw nemen in discussie over robotisering

De opmars van de robotisering en de digitalisering is niet meer te stoppen. Hiermee gaan talloze vragen gepaard. Waar gaat het allemaal naar toe? Hoe werken en leven wij in de toekomst? Het publieke debat over dit soort vraagstukken is al enige tijd geleden van start gegaan. De overheid speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol. Minister Asscher heeft in ieder geval zijn verantwoordelijkheid genomen door de SER advies te vragen over de effecten van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

De commissie Robotisering en arbeid, bestaande uit onder andere ondernemers- en werknemersleden, zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 advies uitbrengen. Dit advies zal naar alle waarschijnlijkheid genoeg stof opleveren voor een maatschappelijk debat. Ter voorkoming van een situatie waarin het debat enkel op politiek niveau wordt gevoerd zal mijns inziens het bedrijfsleven, dat oog in oog staat met de robotisering en korte(re) lijnen heeft met de samenleving, het voortouw moeten nemen in de discussie over robotisering. De innovatiekracht van het bedrijfsleven laat zich in dezen benutten.

Privacyrechtelijke verplichtingen

Mijn interesse in de robotisering komt voort uit mijn persoonlijke en beroepsmatige interesse in de robotisering en digitalisering en de gevolgen voor de arbeidsmarkt (advocaten zouden moeten vrezen voor hun baan, maar een dergelijke bewering verdient een artikel op zich). In mijn praktijk zie ik regelmatig werkgevers en werknemers die hiermee worden geconfronteerd. Arbeidsplaatsen van werknemers komen te vervallen door zelfdendenkende robots en werkgevers worden geconfronteerd met de juridische haken en ogen van de toenemende vormen van digitalisering op de werkvloer. Een voorbeeld. Vol goede bedoelingen introduceert een werkgever een online platform - vergelijkbaar met Facebook - waar werknemers elkaar complimenten kunnen geven. Voor elk compliment ontvangt de werknemer een punt waarmee hij kan sparen voor een tegoedbon. Een werkgever heeft vaak geen idee welke medezeggenschaps- en privacyrechtelijke verplichtingen hij met de introductie van een dergelijk platform op de hals haalt.

Toenemende technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen zullen alleen maar toenemen. Zo voorspelt de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin dat de Rotterdamse haven in 2030 een zelfdenkende doorvoerhaven is. Zeker niet ondenkbaar (uiteraard wel met allerlei risico’s, zoals grootschalige cyberaanvallen). Robotisering betekent immers niet alleen dat robots in staat zijn om relatief makkelijke fabriekswerkzaamheden voor hun rekening te nemen. Artificial intelligence zorgt ervoor dat robots veel meer (gaan) kunnen dan dat. Volgens sommige experts zullen machines in 2040 net zo intelligent zijn als de slimste mens. Het lijkt niet de vraag te zijn of maar wanneer dit gaat gebeuren. Tegenover het gegeven dat arbeidsplaatsen (komen te) vervallen vanwege robotisering staat dat robotisering ook banen oplevert. Er zullen ook banen komen die nu nog niet bestaan. Dit zullen echter functies zijn die zeer waarschijnlijk niet kunnen worden vervuld door werknemers die eerder hun baan, dankzij robotisering, zijn kwijtgeraakt. Hier zal, ter voorkoming van een enorme toename van werkloosheid, moeten worden gezocht naar een oplossing.

Het is goed om te zien dat de overheid onderhavig vraagstuk serieus neemt. Als het bedrijfsleven het voortouw neemt in deze discussie zijn we op de goede weg om de komende jaren een breed maatschappelijk debat te blijven voeren over robotisering (en digitalisering) en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de samenleving. 

Ons seminar over robotisering bijwonen?

Kneppelhout & Korthals organiseert op 26 mei 2016 het kosteloze seminar 'De opkomst van Robotisering en Flexibilisering van Arbeid'. Internationale experts als dr. ir Koert van Mensvoort (filosoof en mede-auteur van ‘Red de Mens!’, verbonden aan de TU Eindhoven, directeur van het Next Nature Network en wereldwijd spreker over dit onderwerp), Chris Hall (CEO Bynder), Hans Scheffer (CEO Helloprint) en Robert Span (IP/IT advocaat) vertellen dan over hun visie op de opkomst van robotisering en flexibilisering van arbeid. Mis dit niet; deze ontwikkelingen gaan ook aan uw branche niet voorbij. 

Registreer hier.

NAO en ik zien u graag 26 mei. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.