Bedrijven en Overheid

We zijn juridisch op het scherpst van de snede waar het moet, maar praktisch en oplossingsgericht waar het kan. Wij kennen de actualiteit, hebben goede ingangen bij en kennis van verschillende (semi)overheden en denken als ondernemer. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze experts omtrent bedrijven en overheid.

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Hoe krijg ik stukken van een wederpartij?

 • Bedrijven & Overheid
 • Corporate Litigation & Advice
Over exhibitie en de manieren waarop die kan worden verkregen.   Op 26 oktober 2018 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1985 verruimde...

Anne de Jong

Advocaat

Wijziging Bouwbesluit 2012: label C-verplichting ingevoerd

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
In 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Een van de pijlers is een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar. Daarnaast is in het...

Franca Damen

Advocaat

Programma Aanpak Stikstof ten einde n.a.v. uitspraak Hof van Justitie!?

 • Offshore & Maritieme industrie
 • Overheid & Instellingen
 • Agri
 • Bedrijven & Overheid
Essentie Het Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie de...

Karima Bol

Advocaat

Beëindiging huurovereenkomst winkelruimte in verband met renovatie

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Opzegging van de huurovereenkomst met het oog op een voorgenomen renovatie. Verhuurders proberen op die manier regelmatig een einde te maken aan een huurovereenkomst, maar...

Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Juridisch Medewerker

Aansprakelijkheid wegbeheerder voor schade weggebruiker

 • Vastgoed
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Bedrijven & Overheid
Het gebeurt regelmatig dat een weggebruiker schade lijdt door een fout in de aanleg, inrichting of het onderhoud van een openbare weg. Onder omstandigheden kan de benadeelde...