Bedrijven en Overheid

We zijn juridisch op het scherpst van de snede waar het moet, maar praktisch en oplossingsgericht waar het kan. Wij kennen de actualiteit, hebben goede ingangen bij en kennis van verschillende (semi)overheden en denken als ondernemer. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze experts omtrent bedrijven en overheid.

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Een nuancering van de formele rechtskracht bij onherroepelijke herstelsancties

 • Overheid & Instellingen
 • Bedrijven & Overheid
Op 27 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder verwijzing naar de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel van 4 april...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Waterwet - over gedoogplichten, ontvankelijkheid en relativiteit

 • Overheid & Instellingen
 • Bedrijven & Overheid
Gedoogplicht De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent twee uitspraken gedaan die het opmerken waard zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Gevolgen uitspraken Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor woningbouw

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Het zal maar weinigen zijn ontgaan dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (PAS en beweiden en bemesten) belangrijke uitspraken heeft...

Spookbewoning een gebrek?

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Op grond van de wet is de verhuurder verplicht gebreken te verhelpen. Deze verplichting heeft de verhuurder niet als het de zogenaamde kleine herstellingen betreft,...

Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Advocaat

De ontbindende voorwaarde in de huurovereenkomst: Pas op voor rechtsverwerking!

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
Regelmatig wordt in een huurovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de huurovereenkomst zal eindigen indien een bepaalde voorwaarde niet op...