Bedrijven en Overheid

We zijn juridisch op het scherpst van de snede waar het moet, maar praktisch en oplossingsgericht waar het kan. Wij kennen de actualiteit, hebben goede ingangen bij en kennis van verschillende (semi)overheden en denken als ondernemer. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze experts omtrent bedrijven en overheid.

Karima Bol

Advocaat

Huurovereenkomst nietig wegens verboden staatssteun?

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Deze vraag was onlangs aan de orde in een procedure bij de rechtbank Amsterdam toen een commerciële verhuurder een poging deed om een huurovereenkomst tussen twee...

Karima Bol

Advocaat

Wat maakt precies deel uit van een gehuurd object?

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Over het antwoord op die vraag wordt in de huurrechtpraktijk met enige regelmaat gediscussieerd. Het kan er dan bijvoorbeeld om gaan voor wiens rekening het onderhoud van een...

Arnold Birkhoff

Partner, Advocaat, Voice of the Customer, Sectiehoofd

Weigering LinkedIn profiel aanpassen door werknemer. Mag ontslag?

 • FMCG & Retail
 • Food & Health
 • Internationale handel & Logistiek
 • Maakindustrie
 • Offshore & Maritieme industrie
 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Verzekeraars & Financiële instellingen
 • Arbeid & Sociale Zekerheid
 • Bedrijven & Overheid
 • IT, Privacy & Data security
Een LinkedIn profiel Een LinkedIn profiel, veel werknemers hebben het. Overal het algemeen is het organisaties ook aan te bevelen haar werknemers aan te sporen een...

Karin de Pina

Advocaat

Persoonsgegevens in het publieke domein

 • IT & Telecom
 • Overheid & Instellingen
 • Bedrijven & Overheid
 • IT, Privacy & Data security
Bij gemeenten is het gebruikelijk een besluit dat wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) te plaatsen op een openbare...

Eveline Smits

Advocaat

Vuurwerkvrije zones

 • Overheid & Instellingen
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Bedrijven & Overheid
Vuurwerk is rond de jaarwisseling steeds vaker onderwerp van discussie. Er gaan steeds meer stemmen op om het afsteken van vuurwerk door consumenten zo veel mogelijk te...