Berekening opzegtermijn opvolgend werkgever na faillissement

Hoe lang is de opzegtermijn als de werknemer na een faillissement is overgenomen door een partij die als opvolgend werkgever kan worden aangemerkt?

De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn is wettelijk geregeld. Indien de arbeidsovereenkomst op de dag van opzegging:

  • korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
  • vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  • tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
  • vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Onder bepaalde (strikte) voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.

Opvolgende arbeidsovereenkomsten en opvolgend werkgeverschap

Hoe wordt nu de opzegtermijn berekend bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen? De wet is daar duidelijk over: de termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst zolang er geen onderbreking is van zes maanden of langer. Dit geldt ook in het geval de arbeidsovereenkomst vervolgens wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

Maar hoe zit het nu indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na faillissement is beëindigd door de curator en de werknemer vervolgens in dienst treedt bij een overnemende partij die als opvolgend werkgever wordt aangemerkt. Je zou al snel denken dat hier de opzegtermijn moet worden berekend over het totale dienstverband, dus ook over de periode van voor het faillissement. Dit is echter niet het geval, zo blijkt ook weer uit een recent gewezen arrest door het Gerechtshof Den Haag. Wat was hier aan de hand?

De betreffende werkneemster was op 1 augustus 2008 in dienst getreden bij Capricorn Security B.V. Nadat het faillissement van Capricorn Security was uitgesproken, heeft Envido Contractmanagement 4 B.V. met ingang van november 2015 een aantal werknemers van Capricorn, waaronder werkneemster overgenomen. Op 29 juni 2016 is werkneemster door Envido ontslagen. Bij het hof kwam onder meer de vraag aan de orde welke opzegtermijn Envido in acht had moeten nemen. De werkneemster stelde zich op het standpunt dat de opzegtermijn twee maanden was omdat het voorliggende dienstverband bij Capricorn bij de berekening van de opzegtermijn moest worden meegenomen. Het hof ging hier echter niet in mee, en wel om de volgende reden.

Bij opvolging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd staat elke arbeidsovereenkomst in beginsel op zichzelf. Bij het berekenen van de opzegtermijn wordt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die tussen de werkneemster en Capricorn heeft bestaan, niet meegeteld. Bij de beëindiging van dat dienstverband wordt de opzegtermijn hangende aan dat arbeidscontract geacht te zijn verbruikt. Nu de arbeidsovereenkomst van de werkneemster eerder door de curator was beëindigd, telde de duur van haar dienstverband bij Capricorn dus niet mee voor de berekening van de duur van de opzegtermijn. Als gevolg hiervan bedroeg de opzegtermijn één maand omdat de arbeidsovereenkomst van werkneemster bij Envido nog geen vijf jaar had geduurd.

Commentaar

Het is goed om dit in het achterhoofd te houden, temeer nu bij opvolgende arbeidsovereenkomsten (de ketenregeling) en de berekening van de transitievergoeding in geval van opvolgend werkgeverschap na faillissement het dienstverleden van vóór het faillissement (in beginsel) wel meetelt.

Bob de Bruijn, advocaat arbeidsrecht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.