Black Thursday: strengere handhaving in plaats van gedoogbeleid door toezichthouder

Al jarenlang zijn online “kansspelen” razend populair. Op het internet zijn tal van online casino’s te vinden waar spelers poker, blackjack en roulette kunnen spelen. Onder deze aanbieders zijn veelal buitenlandse aanbieders die zich richten op onder andere Nederlandse spelers. Tot voor kort werden dergelijke aanbieders door de Kansspelautoriteit (Ksa) gedoogd, maar sinds het begin van deze zomer heeft de Ksa een strenger beleid ten aanzien van online casino’s die zich richten op spelers in Nederland. Recent zijn zelfs 2 buitenlandse online casino’s fors beboet door de Ksa.

Maar er zou toch een nieuwe wet komen?

Ja dat klopt, alleen laat deze nog wel op zich wachten. De Ksa daarentegen had al de taak om illegale aanbieders aan te pakken en gaat daar nu dus mee verder en hanteert zeer strenge regels. Iedere uiting die ook maar enigszins in de richting wijst dat er sprake is van Nederlandse kenmerken is niet toegestaan. Het aanbieden van bonussen die bijvoorbeeld betrekking hebben op Nederland wordt als een typische uiting gezien met Nederlandse kenmerken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een Koningsdagbonus die uiteraard betrekking heeft op de viering van Koningsdag. Zelfs als er sprake is van iDeal kan dat eveneens als uiting worden gezien die op spelers in Nederland is gericht. Diverse aanbieders hebben gelet op deze strenge handhaving besloten zelf de deuren van het online casino te sluiten (in afwachting van de regulering). Anderen hebben flinke boetes van de Ksa gekregen.

Hoe zit het dan ook al weer precies met het aanbieden van online kansspelen? Dit zullen wij hieronder nog een keer uiteen zetten.

Wet op de kansspelen

In Nederland worden kansspelen gereguleerd door de Wet op de kansspelen (“Wok”). De Wok bepaalt allereerst wanneer en door wie kansspelen mogen worden aangeboden. Daarnaast bevat de Wok regels over het aanbieden van kansspelen. Het uitgangspunt van de Wok is dat het verboden is om kansspelen aan te bieden, tenzij daar een vergunning voor is verleend. De Wok kent een aantal specifieke bepalingen met betrekking de verlening van vergunningen voor kansspelen zoals de staatsloterij, de totalisator, sportprijsvragen, de lotto, casinospelen en speelautomaten. Op basis van de Wok zijn er alleen geen vergunningen voor online kansspelen. Zowel het aanbieden als het bevorderen van online kansspelen is daarom verboden. De organisatie die is aangesteld voor het toezicht en de handhaving van de Wok is dus de Ksa.

De Kansspelautoriteit

De Ksa draagt zorgt voor een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen. In dat kader heeft zij drie maatschappelijke doelen opgesteld, namelijk (1) het beschermen van spelers, (2) het tegengaan van gokverslaving en (3) het tegengaan van verboden kansspelen en criminaliteit. Gelet hierop bestrijdt de Ksa ook het illegaal aanbieden van online kansspelen. Daarbij richt zij haar aanpak op aanbieders van online kansspelen die zich specifiek en onmiskenbaar richten op Nederlandse spelers. Gerichtheid op de Nederlandse markt kan voor de Ksa blijken uit een of meer van de volgende punten:

  • (indirect) aanbod van kansspelen via een website met een .nl-extensie;
  • aanbod van kansspelen via een website die, al dan niet na inloggen, (mede) in de Nederlandse taal te raadplegen is;
  • illegaal online aanbod van kansspelen waarvoor reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media;
  • gebruik van domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen, zoals “klompenbingo” of “gezelligheidspoker”;
  • overige kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland valt af te leiden, zoals afbeeldingen van typisch Nederlandse iconen (windmolens, klompen, tulpen, etc.);
  • het gebruik van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt, zoals iDeal;
  • het ontbreken van (verschillende variaties) van geoblocking. Geoblocking is een beperking aan internetverkeer op basis van de geografische positie van de gebruiker.

Bij overtreding van het verbod op het aanbieden van online kansspelen kan de Ksa een boete opleggen die kan oplopen tot 820.000 EUR of 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.

Recent (13 juli 2017) heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld dat de Ksa terecht boetes heeft opgelegd aan aanbieders van online kansspelen. Het gaat om boetes aan de aanbieders Co-Gaming Limited (Malta), Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited (Gibraltar).

Vergunningen aan aanbieders van online kansspelen 

Hoewel het aanbieden van online kansspelen momenteel nog verboden is, zal het aanvragen van een vergunning voor het aanbieden van dergelijke kansspelen in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk wel mogelijk worden. Op 7 juli 2016 heeft de Tweede kamer namelijk ingestemd met het wetsvoorstel “kansspelen op afstand” (hierna: het “Wetsvoorstel”). Het Wetsvoorstel reguleert online kansspelen en creëert de basis voor een vergunningstelsel. Zoals gezegd ligt het Wetsvoorstel nu bij de Eerste Kamer en is nog niet duidelijk wanneer deze door de Eerste Kamer verder behandeld en goedgekeurd zal worden.

Conclusie

Alhoewel het Wetsvoorstel nu bij de Eerste Kamer ligt  - en er voor aanbieders van online kansspelen  mogelijk een vergunning in het verschiet ligt waarmee zij legaal een online casino kunnen aanbieden (alles hangt en staat natuurlijk met de goedkeuring van het Wetsvoorstel door de Eerste Kamer) – heeft de Ksa echter besloten om haar gedoogbeleid vaarwel te zeggen en strenger te gaan handhaven. Dit betekent dat aanbieders van online kansspelen, ook al zijn ze gevestigd buiten Nederland, die zich op de Nederlandse spelers richten, een forse boete van de Ksa kunnen verwachten. Zowel het aanbieden als het bevorderen van online kansspelen aan Nederlandse spelers blijft vooralsnog immers verboden.

Ady van Nieuwenhuizen, advocaat Intellectueel Eigendom, IT & Privacy
Nick van de Vathorst, advocaat Intellectueel Eigendom, IT & Privacy

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.