Brood krijgt nieuwe definitie

De wetgever wil een wijziging doorvoeren in het Warenwetbesluit Meel en brood. De definitie van wat brood is, wordt veranderd. Wat zijn de belangrijkste beoogde wijzigingen in dit Warenwetbesluit?

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad in 2015 blijkt dat de Nederlandse bevolking meer zout consumeert dan goed voor haar is. Doordat brood een belangrijk onderdeel is van onze dagelijkse voeding, draagt het veel bij aan de zoutconsumptie van de Nederlandse bevolking. 

Het assortiment broodproducten groeit. Naast de bekende wit, bruin, meergranen en volkoren broden, liggen er tegenwoordig steeds meer glutenvrije-, stok- en roggebroden in de schappen. De zoutnorm voor de doorsnee broden is vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en brood, voor de nieuwere broodproducten echter niet. Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil daarom dat er een wettelijke zoutnorm gaat gelden voor alle producten die de consument ziet als brood. Dit betekent een wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood.

De huidige regeling

Brood wordt tot nu toe gedefinieerd als: “Gebakken eetwaar, met als kenmerkende bestanddelen: water of melk; geen ander rijsmiddel dan bakkersgist of zuurdeeg; al dan niet verkleinde of geplette vruchten van graan, of zaden van boekweit; en keukenzout; waaraan al dan niet broodverbetermiddel is toegevoegd.” Over het gebruik van water en zout staat er: “De aanduiding brood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood met een vochtgehalte van ten minste 20%, en een gehalte aan keukenzout van ten hoogste 1,8%, berekend op de droge stof.”

Conclusie: zolang een product niet als ‘brood’ wordt aangeduid, is er geen verplichting om de zoutnorm te hanteren. Een voorbeeld: een producent maakt een broodproduct (volgens bovenstaande definitie) en wil daar meer zout aan toevoegen dan de definitie toestaat. Dat mag onder de huidige regeling, zolang hij het eindproduct dan maar niet verkoopt als brood. Mensen eten dan dus (toch) een broodproduct met meer zout. Of dat in de praktijk ook gebeurt is nog de vraag, het laat in elk geval ruimte voor interpretatie.

''Het voornaamste doel van het wijzigen van het Warenwetbesluit is om ervoor te zorgen dat voor het volledige broodassortiment dezelfde zoutnorm geldt.''

De beoogde regeling

De bedoeling van de nieuwe regeling is een nieuwe definitie van brood op te nemen, namelijk: “Gebakken eetwaar, met als kenmerkende bestanddelen: water of melk; rijsmiddel, met dien verstande dat dit niet verplicht is voor roggebrood; al dan niet verkleinde of geplette vruchten van graan, glutenvrij gemaakt graan of zaden van boekweit; zout." Ook de beschrijving over zout in brood wordt aangepast: “Brood heeft een vochtgehalte van ten minste 20% en een gehalte aan zout van ten hoogste 1,8%, berekend op de droge stof."

Met deze aanpassing is elk product dat aan de definitie van brood voldoet hoe dan ook ‘brood’ en moet het aan de gestelde eisen voldoen. Anders gezegd: er is geen keuzevrijheid meer om bijvoorbeeld door meer zout toe te voegen dan de eis, het product geen ‘brood’ meer te laten zijn. Het is en blijft brood, maar mag eenvoudigweg niet op de markt komen vanwege het te hoge zoutgehalte.

Wijziging in zicht?

Het voornaamste doel van het wijzigen van het Warenwetbesluit is dus om ervoor te zorgen dat voor het volledige broodassortiment dezelfde zoutnorm geldt. Door de beschrijving over de zoutnorm aan te passen van “de aanduiding brood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood” naar “Brood heeft …”, bepaalt de samenstelling van het product of het onder de definitie van brood valt en daarmee aan de zoutnorm moet voldoen.

De bedoeling was de wijziging per 1 juli 2017 in werking te laten treden. Die datum is niet gehaald. Het onderwerp is voor zover bekend niet controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dat zou betekenen dat de wijziging alsnog binnenkort in werking zal kunnen treden. Punt is wel dat wijzigingen in regelgeving zoveel mogelijk per 1 januari of per 1 juli van een kalenderjaar van kracht worden. Naar verwachting zal deze wijziging dus pas per 1 januari 2018 gaan gelden.

Gert-Jan de Jager, advocaat Food & Health

Bron: Nederland Voedselland 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.