Buitengerechtelijke incassokosten bij consumentenvorderingen

U kent het allemaal wel: een brief van een incassobureau op de deurmat omdat u vergeten bent een rekening te betalen of omdat u het met die rekening niet eens bent. Of u maar snel wilt betalen omdat de kosten anders snel oplopen en verdere rechtsmaatregelen zullen worden genomen. Over de incasso van consumenten-vorderingen is veel te doen, en niet ten onrechte.

De incassobranche kent geen gereguleerd toezicht en de wettelijke regels die gelden voor bijvoorbeeld het in rekening brengen van incassokosten worden vaak niet nageleefd. Er klagen zoveel consumenten over de kosten die incassobureaus in rekening brengen en de wijze waarop incassobureaus te werk gaan, dat de Consumentenbond vorig jaar een Meldpunt Incasso heeft geopend waar consumenten met specifieke klachten over incassobureaus terecht kunnen.

Veertiendagenbrief

In een recente rechtszaak heeft de kantonrechter in Almere de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de uitleg en toepassing van de regels met betrekking tot de zogenaamde veertiendagenbrief. Om aanspraak te kunnen maken op buiten-gerechtelijke incassokosten moet de schuldeiser of het  incassobureau een consument tot betaling aanmanen en hem daarbij een termijn van veertien dagen geven om te betalen zonder dat buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd worden. Laat de consument na binnen deze termijn te betalen, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Over de uitleg en toepassing van de regels over de veertiendagenbrief bestaat in de praktijk nogal wat onduidelijkheid: wanneer vangt de veertiendagentermijn aan? Wat is het gevolg als in een veertiendagenbrief een verkeerde termijn is vermeld? Wie moet bewijzen dat de veertiendagenbrief is ontvangen? Hoe strikt moet de rechter dit een en ander toetsen?

Namens de Consumentenbond heb ik in deze prejudiciële vragenprocedure schriftelijke opmerkingen gemaakt over de wijze waarop de regels rond de veertiendagenbrief naar zijn mening zouden moeten worden toegepast. Ik ben het van harte eens met de visie van de Consumentenbond en daarom deel ik graag – uiteraard met toestemming van de Consumentenbond – de schriftelijke opmerkingen naar aanleiding van de prejudiciële vragen, in de hoop dat de visie van de Consumentenbond inspireert tot het hanteren van de menselijke maat bij de incasso van consumentenvorderingen.

Lees hier het processtuk. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.