China versimpelt registratieprocedures voor buitenlandse ondernemingen

De Chinese regering heeft in oktober enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de procedures voor het opzetten van ondernemingen door buitenlandse investeerders. De nieuwe regels gelden voor zowel vennootschappen in volledig buitenlands eigendom (Wholly Foreign Owned Enterprises of WFOE’s) en Joint Ventures.

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen, was het voor buitenlandse investeerders noodzakelijk om voorafgaand een procedure te  volgen om toestemming voor de investering te ontvangen van het Chinese Ministerie van Handel.  In plaats van de  toestemmingsprocedure komt nu een gestandaardiseerde online registratie-procedure, waarbij doorgaans binnen drie dagen een bewijs van registratie zal worden verleend. Ook wijzigingen in bestuur of eigendom van de onderneming kunnen op deze manier worden geregistreerd.

De Negatieve Lijst

De versimpelde procedure geldt niet voor bedrijven die activiteiten willen ondernemen die op een zogenaamde Negatieve Lijst, de National Negative List, staan. Dit zijn de activiteiten die volgens de zogenaamd Foreign Investment Industrial Catalogue gecategoriseerd zijn als verboden of  beperkt toegestaan.  Deze Foreign Investment Industrial Catalogue wordt om de 2-3 jaar aangepast. Hoewel in de laatste editie (2015)  van de Investment Catalogue een flink aantal beperkingen zijn opgeheven zijn er nog steeds sectoren en activiteiten, zoals bijvoorbeeld bepaalde online diensten of bepaalde productieactiviteiten die niet zonder meer door buitenlandse bedrijven uitgevoerd kunnen worden.

De nieuwe regels zijn ook niet van toepassing op M&A activiteiten gericht op lokale ondernemingen. Deze activiteiten blijven onderhevig aan beoordelings- en toestemmingsprocedures.

Door de nieuwe maatregelen worden ook enkele nieuwe verplichtingen ingevoerd. Zo is het vanaf nu verplicht om bewijs te overleggen om de uiteindelijk gerechtigden van de onderneming te kunnen identificeren die zeggenschap over de onderneming uit kunnen oefenen.

In de praktijk

In de praktijk betekent de nieuwe regelgeving dat de procedure voor het oprichten van een onderneming nu zal bestaan uit de volgende stappen:

  1. Een voorlopige registratie van de bedrijfsnaam bij het lokale kantoor van de Administration of Industry & Commerce (AIC) in de regio waar het bedrijf gevestigd wordt.
  2. Als de geplande activiteiten niet voorkomen op de Negatieve Lijst kan er online een registratie plaatsvinden. Als de registratie correct en compleet is uitgevoerd, volgt binnen drie dagen een   bevestiging van inschrijving.
  3. Het bedrijf kan dan geregistreerd worden bij de Administration of Industry of Commerce in de regio waar het bedrijf gevestigd wordt.  Voor deze registratie kunnen de procedures en vereisten per regio sterk verschillen. Hierdoor blijft dit de belangrijkste en de meest gecompliceerde stap in de oprichtingsprocedure.
  4. Nadat het bedrijf door de AIC is ingeschreven zijn er nog aantal andere handelingen noodzakelijk voordat het bedrijf formeel kan starten met de activiteiten, zoals registratie bij de belastingdienst, douane en de State Administration of Foreign Exchange. Ook hier kunnen op lokaal, provinciaal of nationaal niveau verschillende eisen worden gesteld.

Zoals uit het bovenstaande duidelijk wordt is de nieuwe regelgeving een stap in de goede richting, maar  blijft het opzetten van een onderneming in China een gecompliceerde en tijdrovende procedure.  Hoewel de centrale nationale registratie-procedures zijn versimpeld, levert dit slechts een beperkte tijdsbesparing op daar de lokale vereisten voor verdere registratie nog steeds sterk kunnen verschillen per regio.  

Het blijft dus belangrijk om u goed voor te bereiden en voor te laten lichten over de juiste procedures en vereisten. Heeft u plannen om een vestiging van uw bedrijf op te zetten in China, aarzel niet om contact op te nemen met onze China Practice.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.