Chinese Investeringen: Trends & Ontwikkelingen in 2017

De afgelopen jaren hebben de Chinese investeringen in het buitenland, met name de Chinese M&A activiteiten, veel aandacht gekregen. 2016 was een nieuw piekjaar, waarin de waarde van Chinese uitgaande M&A activiteit met maar liefst 246% is toegenomen t.o.v. het jaar daarvoor.

De groei lijkt zich ook in 2017 voort te zetten, en hier zijn een aantal factoren verantwoordelijk voor. De groei van de Chinese economie is in een fase van lagere groeicijfers beland. Hoewel de voorspellingen voor 2017 uitgaan van een groei van 6%, is dit beduidend lager dan voorgaande jaren. Daarnaast biedt de Chinese markt zelf weinig mogelijkheden voor investeringen; de Chinese aandelenkoersen lijken overgewaardeerd. Daarnaast staat de koers van de Chinese Yuan onder druk en zijn er zorgen over verdere waardevermindering. Dit alles zorgt er voor dat meer en meer Chinese bedrijven over de grens kijken voor investeringen.

Belangrijker nog echter is de vraag naar technologie en kennis als drijfveer voor investeringen. De belangrijkste reden voor Chinese bedrijven wanneer zij westerse bedrijven overnemen is niet zo zeer om een marktaandeel te verwerven in Europa of de VS, maar vooral om kennis en capaciteiten op te doen die hun positie op de binnenlandse Chinese markt kunnen versterken. De Chinese economie is in een transitiefase beland waarin het land zich probeert te ontwikkelen van een export-georiënteerde economie met een nadruk op goedkope productie naar een economie  met meer nadruk op binnenlandse consumptie, een maakindustrie met een hogere toegevoegde waarde, en een sterkere dienstensector. Chinese ondernemingen zullen ook in 2017 blijven zoeken naar Europese en Amerikaanse bedrijven die hen kunnen helpen om technologie, kennis en merkwaarde naar de Chinese markt te brengen.

Geografische spreading en sector focus

Deze transformatie van de Chinese economie als drijvende factor vindt zijn weerslag in de bestemmingen van uitgaande investeringsstromen. Waar 10 jaar geleden de meerderheid van Chinese investeringen bestemd was voor projecten in de maakindustrie, is nu 60% van de Chinese uitgaande investeringen gericht op de dienstensector. De investeringen in de maakindustrie zijn bijna uitsluitend gericht op hightech maakindustrie; de technologie die China nodig heeft om de eigen maakindustrie naar een hoger plan te tillen. Door deze groeiende vraag naar technologie en hoogwaardige dienstverlening in China, valt het te verwachten dat we meer Chinese overnameactiviteiten zullen zien in sectoren zoals gezondheidszorg, logistiek, IT en telecommunicatie, en consumer goods. Een andere interessante ontwikkeling is dat nu private bedrijven en niet de grote staatsbedrijven op dit moment verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de investeringen.

Uitdagingen

Er zijn natuurlijk ook uitdagingen. In Europa en de VS wordt, ook door toenemende protectionistische tendensen, steeds kritischer gekeken naar overnames door Chinese partijen. Ook aan Chinese zijde zijn er beperkingen. Hoewel de overhead aan de ene kant buitenlandse investeringen door Chinese bedrijven toejuicht gezien de bovenvermelde redenen, zijn aan de andere kant zorgen opgetreden over de snelle uitstroom van valuta en het effect hiervan op de wisselkoers van de Chinese Yuan. Als gevolg hiervan is de controle op valutatransacties toegenomen, en zijn er enkele restricties in het leven geroepen voor uitgaande investering boven de $10 miljard ($1 miljard als het gaat om een investering in een activiteit die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoord). Maar investeringen door private ondernemingen liggen over het algemeen een stuk lager dan deze drempel, waardoor het niet te verwachten is dat deze maatregelen een al te grote invloed zullen hebben. Waarschijnlijk zal de algehele toegenomen controle het voor sommige bedrijven toch lastiger, of in ieder geval tijdrovender, maken om hun geplande investeringen uit te voeren.

Echter, we mogen president Xi Jinping’s recente positieve uitspraken over verder globalisering tijdens het World Economic Forum in Davos, zien als een indicatie dat China haar algemene beleid om Chinese bedrijven aan te sporen zich te internationaliseren niet zal wijzigen, en dat we derhalve voldoende M&A activiteiten uit China zullen zien in 2017.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.