Cybercrime meeting - Kunt u blijven ondernemen als u niet bij uw data kunt?Hoe groot is uw probleem als u niet meer bij uw data kunt? Als het antwoord op deze vraag 'groot' is, dan is dit seminar interessant voor u. 17 maart a.s. organiseert Zicht een cybercrime meeting in Dordrecht. Ik spreek namens Kneppelhout over de Wet Meldplicht Datalekken, die per 1 januari jl. actief is. De meerderheid van Nederlandse bedrijven voldoet namelijk nog niet aan de privacy regels.

Programma

17 maart 2016 in het Postillion Hotel, Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht.

15.45 Ontvangst
16.00 Opening door Martijn ten Hacken
16.05 Olaf van Haperen over wetgeving
16.35 Presentatie Zicht Matthieu Versluis / Stephan van Kuik
17.00 Dave Maasland van ESET over cybercrime en datarisico's
17.45 Afronding
18.00 Netwerk borrel / walking dinner
20.00 Einde programma

Presentatie over Wetgeving

De eerste kamer heeft op 26 mei 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat een meldplicht datalekken regelt. Dit houdt in dat bedrijven en overheden vanaf 1 januari 2016 direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een datalek met ogenschijnlijk ernstige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens hebben. Maar wanneer is dat het geval? Als het datalek mogelijk schadelijk is voor de persoonlijke levenssfeer van personen, dan moeten zij ook op de hoogte gebracht worden. Als u dit niet of niet tijdig doet, riskeert u een boete van maximaal € 810.000,- of 10% van de omzet over het voorafgaande jaar. Met deze meldplicht wil de overheid de persoons-gegevens nog beter beschermen. Ik geef u graag meer uitleg hierover.

Presentatie over verzekeringsoplossing

Als risico-en verzekeringsadviseur heeft Zicht in haar range van producten uiteraard een verzekeringsoplossing voor dit risico. Matthieu en Stephan zullen uitleg geven over de risico’s en oplossing.

Presentatie over cybercrime

Eigenlijk kunnen we er zeker van zijn dat ieder bedrijf gehackt wordt. Maar de mate waarin verschilt. Een ook de gevolgen ervan verschillen. Het kan een financiële schade tot gevolg hebben, maar bijvoorbeeld ook imagoschade. Hoe dan ook, het raakt altijd uw bedrijfsvoering. Dave Maasland van ESET gaat u op een verrassende manier uitleg geven welke vormen van cybercrime er bestaan en geeft voorbeelden om het ook echt tastbaar te maken. Maar ook hoe u zich hiertegen kunt wapenen.

Kosten

Om deze middag mogelijk te kunnen maken, vraagt Zicht om een bijdrage van € 25,- exclusief BTW per persoon.

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar margriet.van.oeveren@zichtadviseurs.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.