De Duitse ‘Maritieme Agenda 2025’

De Duitse regering heeft op 11 januari 2017 haar ‘Maritieme Agenda 2025’ gepresenteerd die onder leiding van het Ministerie van economische zaken en energie werd opgesteld. Deze Agenda vormt in grote lijnen de basis voor de Duitse politiek in de maritieme industrie voor de komende jaren. Duitsland is van plan om haar focus in het bijzonder op het internationale concurrentievermogen van Duitse bedrijven te richten. In dat verband willen onze Oosterburen bijv. MKB’s ondersteunen, grensoverschrijdende industriële samenwerking intensiveren en onderzoek & ontwikkeling op Europees niveau prikkelen. In de Agenda heeft de Duitse regering negen actieterreinen benoemd, waaronder de havens en infrastructuur, ontwikkelingen van nieuwe technologieën en ook klimaat, energie en milieubeveiliging. In haar agenda heeft de Duitse regering verder  benoemd dat de maritieme industrie in Duitsland voornamelijk door MKB’s wordt beheerst. Interessant is dat in de Agenda er nadruk op wordt gelegd dat de maritieme industrie niet alleen voor het noorden van het land, i.e. de kustregio’s een grote rol speelt maar dat ook veel van de belangrijke toeleveranciers in Baden-Württemberg, Beieren en Noord-Rijnland-Westfalen zitten. In totaal schat de regering de jaarlijkse omzet van de maritieme industrie in Duitsland op 50 miljard euro waarbij zo’n 400.000 werknemers direct of indirect betrokken zijn. Gemiddeld investeren de bedrijven in de maritieme industrie in Duitsland 10% van hun omzet in onderzoek voor de verbetering van bestaande of de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Duitsland is sinds 2016 de op drie na grootste natie van scheepseigenaren ter wereld en de nummer één  in de containerscheepvaart: 360 Duitse rederijen beheren 2.700 zeeschepen en 29% van containerschepen wereldwijd is in eigendom van Duitse bedrijven volgens het Verband Deutscher Reeder (VDR, vereniging van Duitse rederijen). Ten aanzien van windenergie zijn er inmiddels windmolens op zee voor de Duitse kust geplaatst met een capaciteit van 4.000 megawatt. In 2020 moet dat 7.000 megawatt zijn en tot 2030 zal dat zelfs tot 15.000 megawatt moeten groeien. Het exportpercentage van de Duitse toeleveranciers voor de maritieme industrie loopt volgens de Agenda al op tot 75%.

Naast deze klassieke sectoren ziet de Duitse regering veel toekomst in de innovatie van maritieme technologieën (‘Green Shipping’ en ‘Smart Ships’, motoren, datamanagement en sensortechniek voor schepen, wind- en golfenergie, gespecialiseerde werkschepen voor onderzoek, calamiteitenbestrijding en meetwerk-zaamheden) en met betrekking tot onderzoek in de diepzee ligt de focus op energie- en grondstofbronnen (d.m.v. deep-sea mining).

Duitsland is ook van plan de maritieme industrie, waar opportuun, financieel verder te ondersteunen. Ook zal de infrastructuur verbeterd en uitgebouwd worden en hierdoor meer goederenvervoer via trein en binnenscheepvaart te laten lopen.

Deze onderwerpen zullen ook op de 10. Nationale Maritime Konferenz (NMK) op 4 april 2017 in Hamburg ter sprake komen.

Kneppelhout & Korthals kan uw bedrijf ondersteunen bij grensoverschrijdende activiteiten met en in Duitsland. Onze sectie Handel, Industrie en Logistiek heeft jarenlange ervaring in de maritieme industrie. Samen met onze German Desk bieden wij u een juridisch full-service pakket voor het zakendoen met en in Duitsland.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.