De KvK is geen rechtbank!

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vervult een belangrijke functie. Veel essentiële informatie over een bedrijf is in het Handelsregister eenvoudig terug te vinden. Ondernemers en overheid vertrouwen op die gegevens bij hun bedrijfsvoering. Daarom moeten de gegevens in het Handelsregister kloppen. Maar over wat klopt kan nog wel eens anders worden gedacht.

Ontslag van een bestuurder

Staat in het Handelsregister een bestuurder ingeschreven, dan mag je er op vertrouwen dat die bestuurder ook bevoegd is om namens de vennootschap te handelen. Als een bestuurder van een vennootschap wordt ontslagen, dan moet dat ontslag worden verwerkt in Handelsregister. Een ontslag moet wel voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder:

  • het ontslag moet worden besloten door de vergadering van aandeelhouders;
  • de bestuurder moet voor die vergadering zijn opgeroepen;
  • de bestuurder moet in de gelegenheid worden gesteld om op die vergadering te worden gehoord.

Soms gaat dat mis en wordt het ontslag door de bestuurder aangevochten. De vennootschap wil graag vast duidelijkheid verschaffen aan de buitenwereld en zal de bestuurder toch uitschrijven. De al dan niet rechtsgeldig ontslagen bestuurder zal het daar niet mee eens zijn. Hoe gaat de KvK daar dan mee om?

Verwerking door de KvK

Het verwerken van een wijziging in het Handelsregister door de KvK is een besluit van een publiekrechtelijke instelling. Tegen dat besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de KvK. Als door dat bezwaar bij de KvK twijfel ontstaat over de juistheid uitschrijving, kan de KvK de uitschrijving alsnog weigeren en terugdraaien.

Het is immers belangrijk dat de informatie in het Handelsregister klopt. Het is de taak van de KvK om de kwaliteit van de gegevens in het Handelsregister bevorderden. Het Handelsregister moet juist, actueel en volledig zijn. Maar de KvK heeft daarbij slechts een uitvoerende taak. De KvK is geen rechter: de KvK bepaalt niet of het ontslag van een bestuurder ook geldig is.

De rechtsgeldigheid van een ontslag

Het is dan ook niet zo dat de verwerking van het ontslag in het Handelsregister dat ontslag rechtsgeldig maakt, of dat het terugdraaien van een uitschrijving een ontslag niet rechtsgeldig maakt. Dat werd in een recente uitspraak van de rechtbank Limburg nog eens bevestigd.

Hoe voldoende twijfel kan ontstaan bij de KvK over de juistheid van de uitschrijving van een bestuurder om die uitschrijving terug te draaien, is in twee uitspraken van december 2016 nader ingekaderd. De KvK mag daarvoor zelfstandig onderzoek doen naar het bestaan van een besluit. Ook mag de KvK om nadere gegevens en stukken vragen en de betrokken partijen horen.

De KvK kan er dus een vrij omvangrijke procedure van maken, maar de KvK mag uiteindelijk geen oordeel vellen over rechtsvragen die bij het ontslag van een bestuurder kunnen opkomen. De vraag: ‘is het ontslagbesluit rechtsgeldig genomen?’ kan door de KvK niet worden beantwoord.

Commentaar

Een procedure bij de KvK over een uitschrijving van een bestuurder zal dus uiteindelijk weinig opleveren. Een overwinning zal al snel een Pyrrusoverwinning blijken. Voor het aantasten of juist bevestigen van de rechtsgeldigheid van het ontslag van een bestuurder moet je bij de rechtbank zijn.

Erik Luten, advocaat ondernemingsrecht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.