De man die Apple een miljard schonk

Velvin Hogan is de juryvoorzitter die op de achterkant van een bierviltje tot een schadevergoeding voor Apple van $1.049.343.540 kwam.

Volgens de jury had Samsung zich schuldig gemaakt aan een opzettelijke inbreuk op Apple’s intellectuele eigendomsrechten en dat onrecht zou Samsung moeten voelen. Had u ooit al twijfels over de kwaliteit van ons eigen rechtssysteem, verdiept u zich dan gerust in hoe het in Amerika werkt.

Eurlog
Dat Apple wereldwijd op oorlogspad is tegen Samsung is algemeen bekend. Dat Apple meestal verliest ook. De meest spraakmakende zaak speelde zich recent af op ongeveer 15 kilometer van het hoofdkantoor van Apple in Silicon Valley en voltrok zich ten overstaan van een jury van negen locals. Deze volstrekt onpartijdige jury slaagde erin om na drie weken zitting, vele meters aan papier, in gedurende tweeëneenhalve dag tot een oordeel te komen over de ruim 700 vragen die waren voorgelegd.

Omgerekend is deze jury er in geslaagd om in gemiddeld zes minuten over ieder vraag te oordelen.
Deze jury stond onder leiding van de heer Hogan. Hij wierp zich op als leider, werd verkozen tot juryvoorzitter omdat hij één octrooi op zijn naam had staan en ook iets begreep van technische en financiële zaken. Het kennisniveau van de rest van de jury was nog lager.

A day in the life
Een kijkje in de geest van deze man. In de processtukken is door Samsung aangevoerd dat de winstmarge op haar producten 12% was en door Apple dat dit 35% zou zijn. Beide partijen hadden deze winstmarge uitgebreid met financiële stukken onderbouwd.

Apple kwam zo op een schadevergoedingseis van tweeëneenhalf miljard, maar Hogan oordeelde op grond van zijn ervaring dat een percentage tussen de 13 en 15% redelijk en normaal was! Briljant. En dus werd 14% het “magic number”. Volgde een beetje optellen en aftrekken, waarbij en passant over het hoofd werd gezien dat je voor niet-inbreukmakende producten natuurlijk niets hoeft af te dragen. Onder de streep kwam uiteindelijk meer dan een miljard te staan. Een schertsvertoning.

Slechte verliezer
De echte verliezer is natuurlijk Apple. Apple volhardt in de agressieve strategie waarbij Samsung in de rechtszaal wordt bestreden. Dit vonnis gaat (in appèl en herziening) de partijen nog vele jaren bezighouden. Inmiddels is de publieke perceptie van Apple die van een voortdurend procederende gigant die met juridische middelen een concurrentiestrijd bevecht.

Een beeld dat niet beter wordt als blijkt dat de introductie van de iPhone 5 weer niet aan de hooggespannen consumenten verwachtingen voldoet. Apple innoveert minder, maar voert rechtszaken en wordt zo langzamerhand een soort Microsoft.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.