De (on)geldigheid van een boetebeding in de arbeidsovereenkomst

Als disciplinaire sanctie op een overtreding van een voorschrift uit de arbeidsovereenkomst kan een werkgever een boete stellen. In de praktijk koppelt de werkgever een dergelijk boetebeding vaak aan een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding. Op grond van de wet kan een werkgever, bij overtreding van een of meerdere bedingen, niet tegelijkertijd een boete innen en schadevergoeding eisen. De werkgever dient dan ook een keuze te maken: boete of schadevergoeding.

In de uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam van 1 augustus 2016 staat deze materie centraal. De kantonrechter komt tot het oordeel dat een werknemer een boete van € 260.000 (!) is verschuldigd wegens het overtreden van een nevenwerkzaamheden- en relatiebeding.

Lees hier de annotatie van Alexander Briejer bij de uitspraak van de kantonrechter.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.