De transitievergoeding verlagen met gemaakte kosten?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn de transitievergoeding te verlagen, met bepaalde door de werkgever gemaakte kosten. Ja, dat kan!

Op de transitievergoeding kunnen kosten in mindering worden gebracht. Welke kosten dit zijn, is wettelijk bepaald. Het moet dan gaan om transitiekosten of inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. De kosten zien op de ondernomen activiteiten en inspanningen bij dreigend ontslag. Ze zijn gericht op de transitie van werknemers van werk-naar-werk. Denk hierbij aan:

 • Kosten voor outplacement
 • Kosten voor (om)scholing
 • Het hanteren van een langere opzegtermijn dan de wettelijke of contractuele opzegtermijn, zodat werknemers langer vanuit een baan kunnen zoeken naar een nieuwe baan.

Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer, die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Let wel: deze kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht, als zij zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Dit betekent dat bijvoorbeeld kosten, die gemaakt zijn voor een opleiding die relevant is voor de uitoefening van de werkzaamheden, hiervoor niet in aanmerking komen. Let wel: alleen de kosten die binnen vijf jaar voor het einde van het dienstverband zijn gemaakt, komen voor aftrek in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus
 • Kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling
 • Kosten voor een managementcursus, terwijl de werknemer op het moment van volgen geen zicht heeft op een dergelijke functie bij het bedrijf van de werkgever.
  • Als de werknemer bij dezelfde werkgever toch een managementfunctie gaat vervullen, mogen deze kosten niet langer worden afgetrokken.

Voorwaarden

Voordat kosten in mindering mogen worden gebracht, moet zijn voldaan aan enkele voorwaarden:

 • De werknemer zal eerst schriftelijk moeten instemmen met het in mindering brengen van de kosten.
 • Deze kosten moeten, voordat ze worden gemaakt, aan de werknemer schriftelijk zijn gespecifieerd.
 • De kosten moeten zijn gemaakt door de werkgever die de transitievergoeding verschuldigd is, ten behoeve van de werknemer aan wie de transitievergoeding verschuldigd is.
 • Loonkosten mogen niet van de transitievergoedingen afgetrokken worden. Als een werknemer tijd heeft besteed aan het volgen van een opleiding onder werktijd, komen de loonkosten hiervoor niet aanmerking.
 • De kosten moeten in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 • De kosten moeten niet op een derde of de werknemer kunnen worden verhaald. 

Kortom

Er is wel degelijk ruimte om de hoogte van de transitievergoeding te beïnvloeden. Hoewel de wettelijke criteria op zich duidelijk zijn, merken we dat toepassing hiervan in de praktijk toch van geval tot geval behoorlijk kan verschillen. Zo zal ten aanzien van eenzelfde kostenpost in het ene situatie wel verdedigbaar zijn deze in mindering op de transitievergoeding te brengen, en in het andere geval niet. We zijn u hier vanzelfsprekend graag mee van dienst!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.