De zorgverplichting van de ondernemer; in welke gevallen aansprakelijk en in welke niet?

Op 5 september 2015 gaf ik een lezing gegeven op de door Arbouw georganiseerde ‘dag voor de preventiemedewerker’. Het thema van deze lezing was ‘De Zorgverplichting van de Ondernemer’. In deze blog een korte samenvatting. 

Voor alle werkgevers een belangrijk onderwerp

Niet alleen in de bouw, maar voor alle werkgevers is de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen op de werkvloer een belangrijk onderwerp. In welke gevallen ben je als werkgever aansprakelijk voor door de werknemer geleden schade en wanneer niet?

De wet maakt geen onderscheid

De wet maakt geen onderscheid naar beroep of kunde. Kort samengevat moet een werkgever voor een veilige werkplek voor haar werknemers zorgen en veilig materiaal beschikbaar stellen. Dit noemen we de zorgverplichting van de werkgever. Schendt de werkgever deze zorgverplichting dan is de werkgever voor de door de werknemer hierdoor geleden schade aansprakelijk. Dit is slechts anders indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De ervaring leert echter dat dit in de praktijk niet snel wordt aangenomen.

Hoe aantonen dat aan de zorgverplichting is voldaan?

Hoe kan een werkgever aantonen dat zij aan haar zorgverplichting heeft voldaan? De eerste stap is het naleven van de Arbowetgeving. Uit de rechtspraak is namelijk gebleken dat een schending van de Arbo-regels veelal ook een schending van de zorgplicht met zich meebrengt. Verder kan gedacht worden aan toolbox meetings, duidelijke instructies, waarschuwingsstickers etc. Het is van belang dat een werknemer zich goed bewust is van de potentiele gevaren in zijn omgeving. De werkgever moet zich daarbij realiseren dat een werknemer die dagelijks in een gevaarlijke omgeving rondloopt, het gevaar niet meer ziet. Juist in deze gevallen is een duidelijke en regelmatig herhaalde instructie van groot belang.

Uitzendkrachten en ingeleend personeel

De zorgverplichting geldt ook voor uitzendkrachten en ingeleend personeel. De werkgever die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een iemand met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is namelijk ook aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.

ZZP-ers

Geldt de zorgverplichting dan ook voor ZZP-ers? Ja, ook bij ZZP-ers wordt aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld of er een gezagsrelatie is en of de opgedragen werkzaamheden plaatsvinden in de uitoefening van beroep of bedrijf. Zijn het eigen werkzaamheden, liggen de werkzaamheden in het verlengde van de eigen werkzaamheden of heeft het bedrijf zelf werknemers in dienst die deze werkzaamheden (ook al behoren ze wellicht niet tot de eigenlijke beroepsuitoefening) verrichten, dan wordt veelal aangenomen dat de werkzaamheden in de uitoefening van het beroep of bedrijf hebben plaatsgevonden. De ondernemer kan zo dus ook aansprakelijk zijn voor door een ZZP-er geleden schade. De wetgever heeft willen voorkomen dat de ondernemer de vraag door wie zij de werkzaamheden laat uitvoeren (eigen personeel of door uitzendkrachten of ZZP-ers) laat afhangen van de rechtspositie van degene die het werk verricht.

Wilt u ook een inhouse lezing?

Wilt u ook een inhouse lezing over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Impressie Arbouw Dag voor de Preventiemedewerker

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.