Douanewaarde: first naar last sale, royalty’s / licentierechten en vaste periodieke wisselkoersen

Sinds 1 mei 2016 zijn het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) (Verordening 952/2013) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening en Uitvoerings-verordening van toepassing. Dit brengt uiteraard de nodige veranderingen mee. Kneppelhout & Korthals zal de komende tijd enkele relevante wijzigingen voor u op een rijtje zetten en nader uitwerken.

Met betrekking tot de douanewaarde zijn er belangrijke wijzigingen. Onder andere de basis voor het vaststellen van de transactiewaarde verandert aanzienlijk. Daarnaast zijn er veranderingen in de regels rondom de royalty’s en licentierechten en zijn de mogelijkheden met betrekking tot forfaits uitgebreid.

Van first naar last sale

Ook onder vigeur van het DWU is nog steeds uitgangspunt dat de douanewaarde de transactiewaarde is. Als de transactiewaarde om enige reden niet gebruikt kan worden in een concreet geval, zijn er andere methoden die gehanteerd kunnen worden. Deze komen echter op de tweede plaats. Jarenlang werd voor het berekenen van de transactiewaarde het zogenoemde ‘first sale’-principe gehanteerd. Onder het Communautaire Douane Wetboek (CDW) was het toegestaan om  de transactiewaarde te berekenen op basis van iedere verkoop gericht op uitvoer  naar het douanegebied van de EU. Dat kon de laatste verkoop in de keten zijn, maar ook een eerdere verkoop, zolang deze maar gericht was op uitvoer naar de EU. In het DWU bestaat dit niet meer. Nu moet voor het bepalen van de transactiewaarde namelijk de prijs gebruikt worden van de verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU worden binnengebracht. Kortom, het DWU gaat uit van het ‘last sale’-principe. Het is niet meer mogelijk om de transactiewaarde te baseren op eerdere verkopen gericht op uitvoer naar de EU. Dit zal in sommige gevallen voor een hogere douanewaarde - en indien van toepassing als gevolg daarvan mogelijk ook een hoger invoerrecht - zorgen.

Als er geen verkoop onmiddellijk voor binnenbrengen is, dan moet de verkoop gebruikt worden die bijvoorbeeld plaatsvindt terwijl de goederen na binnenbrengen onder een bijzondere regeling, zoals entrepot of douanevervoer, geplaatst zijn.

Het ‘last sale’-principe geldt met ingang van 1 mei 2016, behalve voor specifieke overeenkomsten die met betrekking tot de goederen afgesloten zijn vóór 18 januari 2016 en waarin is opgenomen dat de voorafgaande transactie zal worden gebruikt. Voor deze contracten geldt een overgangsregeling tot en met 31 december 2017 en tot deze datum kan onder voorwaarden nog het ‘first sale’-principe worden gebruikt.

Royalty’s en licentierechten

Royalty’s en licentierechten worden in het DWU eerder geacht een voorwaarde voor de verkoop te zijn dan onder het oude communautaire douanerecht. Royalty’s en licentierechten worden namelijk al geacht te zijn betaald als voorwaarde voor de verkoop van ingevoerde goederen als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de verkoper of een met hem verbonden persoon verlangt de betaling van koper;
  • de betaling door de koper is gedaan ter voldoening aan een verplichting van de verkoper, zulks in overeenstemming  met contractuele verplichtingen;
  • de goederen kunnen niet worden verkocht aan of aangekocht door de koper zonder betaling van de royalty’s of licentierechten aan een licentiegever.

Toepassing forfaits

Ook onder het DWU blijft het mogelijk om forfaits toe te passen om bepaalde elementen bij de transactiewaarde op te tellen om te komen tot de douanewaarde. De vergunning ‘vaststelling douanewaarde met forfaits’ is echter voorbehouden aan marktdeelnemers die AEO-gecertificeerd zijn. Daarbij geldt dat de vastgestelde douanewaarde niet te sterk mag afwijken van de douanewaarde als er geen toestemming zou zijn verleend voor het toepassen van forfaits. Ook mag de aanvrager onder meer geen ernstige of herhaalde overtredingen hebben begaan op het gebied van douanewetgeving en belastingvoorschriften, geen strafblad in verband met economische activiteiten hebben, moet hij een goed te controleren boekhouding en goede administratie voeren en een systeem van interne controles hebben waarmee onrechtmatige of frauduleuze transacties kunnen worden opgespoord.

Vaste periodieke wisselkoersen

Er zijn ook wijzigingen omtrent de wisselkoers. De koers wordt niet meer tussentijds aangepast aan eventuele marktschommelingen. Vanaf 1 mei 2016 zijn er vaste periodieke wisselkoersen, zonder correcties, die gelden gedurende een gehele maand. Onder meer devaluaties worden dus niet meer meegenomen in de wisselkoers. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de douanewaarde.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met één van onze douanespecialisten.

Disclaimer: Dit informatieblad is met zorg door ons samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.