Driemaal stiekem privégebruik bedrijfsauto door werknemer? Dat hoeft niet geaccepteerd te worden!

Casus

Office Depot, een onderneming dat in binnen- en buitenland kantoorbenodigdheden verkoopt, nam per 1 juni 2016 een werknemer met de functie van sales- en accountmanager in dienst. Office Depot heeft 5 ‘poolauto’s’, die door werknemers alleen voor vervoer naar zakelijke afspraken gebruikt mogen worden. Office Depot kwam ter ore dat bovengenoemde werknemer zich hier niet aan zouden. Na intern onderzoek bleek dat deze werknemer drie keer voor een niet zakelijke rit de poolauto had gebruikt. De werknemer erkende dit, maar stelde dat hiervoor toestemming was verkregen en dat woon- werkverkeer geen privégebruik is. Office Depot ontsloeg deze werknemer toch op staande voet. Terecht?

Oordeel Rechtbank

Ja, oordeelde de Rechtbank Limburg. De werknemer was bekend met het bedrijfsbeleid ten aanzien van poolauto’s en ondertekende ook keer op de keer de schriftelijke verklaring dat de auto niet voor privé doeleinden was gebruikt. Dat de werknemer voor privéritten toestemming zou hebben verkregen van Office Depot, kon hij niet bewijzen. De opvatting dat woon- werkverkeer geen privégebruik is veegde de kantonrechter ook van tafel, onder verwijzing naar het door werknemer maandelijks ontvangen van een reiskostenvergoeding t.w.v. € 145,00. Door het maken van privéritten (totaal 1338 km) –  en hiervoor geen brandstofkosten te betalen – verrijkte werknemer zich bovendien. De kantonrechter achtte het handelen van werknemer dan ook zodanig ernstig dat van Office Depot in redelijkheid niet kon worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De persoonlijke omstandigheden van werknemer maakten dit oordeel niet anders.               

Conclusie en aanbeveling

Privégebruik van bedrijfsauto’s, terwijl dit niet is toegestaan, hoeft door werkgever niet geaccepteerd te worden en kan onder omstandigheden zelfs ontslag op staande voet rechtvaardigen. Let wel: belangrijke factor in deze uitspraak is dat het verbod op privégebruik in het bedrijfsreglement was opgenomen, en werknemer in strijd hiermee handelde. Kneppelhout & Korthals raadt dan ook aan om, mocht u eveneens een dergelijk verbod op privégebruik van bedrijfsauto’s willen, dit op te nemen in een aan werknemers bekend bedrijfsbeleid. Wij zijn u hierbij vanzelfsprekend graag van dienst!

 

(bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:11759 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.