Een e-commerce platform: het aanvragen van een EDI-vergunning in China

De e-commerce-industrie en e-commercebedrijven en e-commerceplatforms hebben gedurende het laatste decennium een aanzienlijke groei doorgemaakt in China. Een grote hoeveelheid e-commerce bedrijven is op zoek naar kansen op deze lucratieve markt. Voor elke buitenlande investering geldt dat de bedrijfsrisico’s in de overweging moeten worden meegenomen. Daarnaast geldt uiteraard dat voor toetreding tot een buitenlandse markt van belang is de lokale regelgeving te kennen en te volgen. In dit artikel bespreken wij een aspect van de toepasselijke regelgeving. De e-commerce industrie is een van de sectoren die streng gereguleerd worden door de Chinese autoriteiten. In het bijzonder  door de Telecommunications Regulations of the People’s Republic of China (hierna ‘’Verordening’’).

Zodra een onderneming een online platform in China heeft gebouwd en het publiek toegang wil geven, is een ICP-vergunning (Internet Content Provider) vereist. Als de onderneming ook omzet wil genereren via dit platform dan valt dit onder de reikwijdte van de Verordening en moeten de regels uit deze Verordening ook in acht worden genomen. De Verordening stelt o.a. dat ondernemingen die deelnemen aan telecommunicatieactiviteiten een vestigingsvergunning nodig hebben. Het werken zonder deze vergunning kan leiden tot een boete variërend tussen RMB 100.000 en RMB 1.000.000, of drie tot vijf keer de illegaal ingewonnen inkomsten. De volgende soorten vergunningen kunnen – afhankelijk van de te bieden dienst – worden aangevraagd: ICP-vergunning, SP-vergunning (Service Provider), ISP-vergunning (Internet Service Provider), EDI-vergunning (Electronic Data Interchange), etc. Omdat de EDI-vergunning het meest wordt gebruikt binnen de e-commerce industrie, en de ‘’Special Administrative Measures (Negative List) for Access of Foreign Investment’’ geen restricties oplegt aan buitenlandse deelnemingen in Chinese e-commerce ondernemingen, werken wij in dit artikel alleen de EDI-vergunning uit. 

  1. Wat is een EDI-vergunning?

De EDI-vergunning (Electronic Data Interchange), waarvan de volledige naam ‘’the value-added telecommunications business operation license-online data processing and transaction processing (in Chinees “增值电信业务经营许可证-在线数据处理与交易处理业务’’)’’ is, wordt gebruikt door ondernemingen die zaken doen via een website/platform. De EDI-vergunning is nodig voor websites/platforms die gebruikers online gegevens- en transactieverwerking aanbieden via een openbaar communicatienetwerk of via het internet. Deze diensten bestaan uit drie typen: (i) transactieverwerkingsplatforms (o.a. e-commerce platforms, tweedehands handelsplatforms, online platform voor het bestellen van eten en platforms voor het boeken van tickets, etc.), (ii) gegevensuitwisselingsplatforms voor de uitwisseling van bedrijfsinformatie (o.a. b2b EDI-platforms) en (iii) netwerk/elektronische apparatuur dataverwerkingsplatforms (o.a. machine tot machine communicatieplatforms). Niet alle e-commerce platforms hoeven een EDI-vergunning aan te vragen. Alleen e-commerce platforms waar derden als verkoper opereren, hebben deze licentie nodig. Ondernemingen die een website creëren om hun eigen producten op te verkopen, hoeven geen EDI-vergunning aan te vragen. In die gevallen zal de aanvraag van een ICP-licentie voldoende zijn. Het wordt dus aangeraden aan ondernemingen met buitenlandse investeringen om na te gaan of een EDI-vergunning nodig is, voordat zij hun e-commerce platform opzetten in China.

  1. Wat zijn de vereisten voor de aanvraag van een EDI-vergunning?

Naast de vereisten voor een EDI-vergunning gelden ook de volgende vereisten voor een bedrijf dat zich in China wil vestigen. De onderneming moet afdoende zijn gefinancierd (een geregistreerd kapitaal van minstens RMB 100.000 voor bedrijven binnen een provincie, een autonome regio of een speciale gemeente); moet een professioneel management en geloofwaardigheid hebben en moet de capaciteit hebben om gebruikers voor langere termijn diensten aan te bieden . Daarnaast zijn er vereisten die afhankelijk zijn van de verschillende administratieve regio’s waarin de onderneming is gevestigd. Voor onderstaande aanvullende vereisten gebruiken we de Shanghai Free Trade Zone als voorbeeld:

(1)  De wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf met buitenlandse aandeelhouders moet de Chinese nationaliteit bezitten.

(2)  De inschrijving van de onderneming moet de bedrijfsactiviteiten omschrijven als ‘’werkzaam in telecommunicatiediensten’’, of moet soortgelijke beschrijvingen bevatten.

(3)  Voor de toepassing van de EDI-vergunning is het gebruik van een fysieke server vereist die op dezelfde locatie zal worden gebruikt/geregistreerd als de locatie waar de onderneming zich bevindt. Bijvoorbeeld: als de EDI-aanvraag is ingediend bij de autoriteiten in de Shanghai Free Trade Zone, dan moet de server in de Shanghai Free Trade Zone worden geplaatst.

(4)  De betalingsgegevens van de sociale zekerheidsbijdragen van ten minste drie Chinese werknemers moeten worden ingediend (tenminste voor één maand en in bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de gegevens voor drie opeenvolgende maanden in te dienen).

(5)  De nieuw gevestigde rechtspersoon moet ongeveer tien Chinese werknemers in dienst hebben, waarbij het noodzakelijk is dat zij allen een specifieke functie/rol vervullen.

(6)  De buitenlandse investeerder (of dochteronderneming daarvan) moet bewijs van zijn e-commerce ervaringen verstrekken. Onder dit bewijs valt o.a. een e-commerce website, een app, een screenshot, goedkeuringsdocumenten, een zakelijk contract, etc.

(7)  Het is verplicht om een afdeling op te zetten, ondersteund door interne voorschriften die toeziet op cyberveiligheid.

Bedrijven die voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden kunnen een EDI-vergunning aanvragen bij de lokale autoriteit voor telecommunicatie. De benodigde documenten kunnen variëren, afhankelijk van de geldende regels bij de verschillende lokale autoriteiten. De lijst met de benodigde documenten is beschikbaar op de officiële websites van deze autoriteiten. Bovendien moeten alle documenten in het Chinees worden ingediend.

Door het groeiend aantal aanvragen voor een EDI-vergunning zijn de overheidsvoorschriften voor internetveiligheid recentelijk aangescherpt. Dat heeft ertoe  geleid dat het aanvragen van een EDI-vergunning moeilijker is geworden. Wij raden ondernemingen die overwegen om een aanvraag voor deze vergunning in te dienen aan om zich van tevoren goed voor te bereiden, zeker te stellen dat aan voorwaarden wordt voldaan en dat de benodigde documentatie voor de aanvraag compleet is.

Mocht u verdere vragen hebben over de procedure omtrent het aanvragen van een EDI-vergunning of hulp bij het aanvragen daarvan neem dan contact op met onze specialisten Job Bezemer (jbz@kneppelhout.nl) en Victor Zheng (vz@kneppelhout.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.