Eén privacywet voor heel Europa, toch een utopie?

Met nog ruim een jaar voor de boeg, zijn de Europese lidstaten druk bezig met de voorbereidingen van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de nationale wetgeving. In een eerdere blog is de conceptversie van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Nederland) al besproken. Op deze conceptversie is inmiddels input gegeven en deze ligt nu bij de wetgevingsjuristen voor mogelijke aanpassingen. In deze blog bespreken we de voortgang van de implementatie in Duitsland.

Duitsland

Vorige week heeft het Duitse parlement, ondanks ferme kritiek, de “Datenschutz-Anpassungs-und-Umsetzungsgesetz EU” (DSAnpUG-EU) aangenomen. Deze Duitse implementatiewet zal, net als in Nederland, de huidige Duitse privacywet “Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG) vervangen. De verwachting is dat de Duitse Bundesrat volgende week (12 mei) ook zal instemmen met de implementatiewet.

Duitsland is het eerste land dat nu een nationale privacywet heeft op basis van de AVG. De verwachting is dat veel Europese landen de Duitse aanpak zullen volgen.

Scope van de wet

De AVG zal vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing zijn in de gehele Europe Unie. Deze nieuwe wetgeving zal een einde maken aan de huidige lappendeken van diverse verschillende Europese privacywetten. Echter, het idee van een en dezelfde privacywet voor de hele Europese Unie is helaas een utopie gebleken nu de AVG ruimte overlaat aan de nationale wetgevers om bepaalde regels en onderwerpen nationaal uit te werken. Per land zal er dus (toch weer) differentiatie optreden en zal harmonisatie ver te zoeken zijn. De onderwerpen waar de nationale wetgever zelf invulling aan kan geven zijn de volgende:

  • Rechten van het data subject
  • Data Protection Officers
  • Uitzonderingen voor het verwerken van speciale categorieën van persoonsgegevens
  • Boetes
  • Vertegenwoordiging van de nationale toezichthouder in het European Data Protection Board

Kritiek op de Duitse wet

De Duitse implementatiewet heeft veel kritiek gekregen. Zelf de Europese Commissie heeft al aangegeven dat zij haar bedenkingen heeft bij de Duitse implementatiewet omdat deze de harmonisatie van de AVG mogelijk zou ondermijnen. Zo beperkt de Duitse implementatiewet o.a. de rechten van de betrokkene aanzienlijk.

Harmonisatie

Iedere lidstaat mag dus voor bepaalde onderwerpen nationaal beleid voeren. Uit de Duitse implementatiewet en de Nederlandse (conceptversie) Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming blijkt al dat de Duitse en Nederlandse wetgever aan bepaalde onderwerpen een heel andere invulling geven. Ook voor bijvoorbeeld Polen geldt dat de implementatiewet op bepaalde onderwerpen een andere uitwerking heeft gekregen (zo is in de Poolse privacywet de leeftijdsgrens op grond van artikel 8 AVG (toestemming ouders bij kinderen van onder de 16 jaar) van 16 jaar verlaagd naar 13. In Nederland en Duitsland blijft de leeftijd 16 jaar).

Ondanks de belofte van één privacywet voor heel Europa, zullen we toch de ontwikkelingen van de andere Europese lidstaten nauwlettend moeten volgen omdat ieder Europese lidstaat uiteindelijk naar eigen inzicht de AVG op nationaal niveau kan implementeren, met alle gevolgen van dien.

Ady van Nieuwenhuizen, advocaat privacyrecht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.