Een werknemer moest verplicht 20% van zijn vakantie opnemen vanwege de corona-crisis. Terecht?

Een werknemer moet verplicht 20% van zijn vakantie opnemen vanwege de corona-crisis. Terecht?

Bij brief van 31 maart 2020 informeerde de werkgever aan het gehele personeel welke maatregelen als gevolg van corona werden genomen. Een van die maatregelen was: “Uitgangspunt is dat medewerkers tot 1 juni 2020 20% van hun tijd in overleg met hun leidinggevende als vakantie opnemen”. Hier was een werknemer het niet mee eens en legde de kwestie voor aan de rechter.  

Vooropgesteld: de hoofdregel is dat een werknemer zelf moet kunnen bepalen wanneer vakantiedagen worden opgenomen. Een werkgever kan niet zomaar eenzijdig bepalen dat en/of wanneer een werknemer vakantie moet opnemen. Maar onder omstandigheden kan een zogeheten ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ daarvoor ruimte bieden.

De werkgever in deze zaak wilde eenzijdig bepalen dat een werknemer vakantie zou gaan opnemen en deed een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer was opgenomen. De werkgever kan op een dergelijk beding een beroep doen als hij daarvoor een ‘zwaarwichtig belang’ heeft. De werkgever had in deze zaak verder niet gemotiveerd waar dit zwaarwichtige belang uit zou bestaan. Hij verwees slechts naar de coronacrisis. Bovendien had de werkgever in de brief van 31 maart 2020 aangegeven dat het ging om een ‘uitgangspunt’. En dat er ‘overleg met de leidinggevende’ moest plaatsvinden, terwijl dat niet met deze werknemer was gevoerd. Onder deze omstandigheden kon de werkgever het verplicht opnemen van 20% vakantie niet eenzijdig aan de werknemer opleggen, aldus de rechter.

Uitspraken naar aanleiding van de coronacrisis

Er zijn nog twee andere arbeidsrechtelijke uitspraken naar aanleiding van de coronacrisis. In de ene zaak werd halvering van het salaris vanwege de coronacrisis afgewezen en in de andere werd geoordeeld dat het stopzetten van het loon niet gerechtvaardigd was. Tot op heden zijn rechters (dus) kritisch ten aanzien van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden in verband met de coronacrisis. Wel moet worden opgemerkt dat het bij alle zaken ging om zeer ingrijpende maatregelen en/of dat er geen overleg had plaatsgevonden. Indien een zorgvuldigere aanpak wordt gekozen, kan mogelijk wel van een werknemer worden verlangd dat hij met versobering instemt.

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.