Einde managementovereenkomst door ontslag uit statutaire functie?

De algemene vergadering van een vennootschap kan een statutair bestuurder ontslaan. Als die bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft, heeft de Hoge Raad eerder al bepaald dat ook de arbeidsovereenkomst eindigt, zij het met in acht neming van de wettelijke of contractuele opzegtermijn. Maar hoe zit dit nu als die bestuurder in plaats van een arbeidsovereenkomst een managementovereenkomst heeft?

Einde managementovereenkomst door ontslag uit statutaire functie

Er valt heel veel te zeggen voor het standpunt dat ook de managementovereenkomst eindigt als de statutair bestuurder door de algemene vergadering als zodanig wordt ontslagen. Een managementovereenkomst die niet meer kan worden uitgevoerd is namelijk een lege huls. Er worden geen werkzaamheden verricht, want dat kan niet meer wanneer je als statutair bestuurder bent ontslagen. In een managementovereenkomst wordt vaak opgenomen dat er een bepaalde beschikbaarheid of inzet moet zijn, en die ontbreekt dan. Het zou bovendien opmerkelijk zijn als de managementovereenkomst niet automatisch zou eindigen. Je krijgt dan de rare situatie dat een statutair bestuurder met een managementovereenkomst zijn baan niet kwijt raakt bij ontslag uit zijn statutaire functie en een statutair bestuurder met een arbeidsovereenkomst wel. Dat terwijl de wet werknemers over het algemeen meer ontslagbescherming biedt.

Opzegtermijn

Bij een statutair bestuurder met een arbeidsovereenkomst moet volgens de Hoge Raad de opzegtermijn in acht worden genomen die voortvloeit uit de wet of de arbeidsovereenkomst. Hoe zit dat bij een statutair bestuurder met een managementovereenkomst? Volgens een recente uitspraak van de rechtbank Limburg geldt er in dat geval geen opzegtermijn. Dat is een opmerkelijke uitspraak. De managementovereenkomst is namelijk een overeenkomst van opdracht. De wet bepaalt dat een opdrachtgever (in dit geval de vennootschap) te allen tijde de opdrachtovereenkomst kan opzeggen. Dat impliceert dus een opzegtermijn. Ook als de overeenkomst er niets over bepaalt.

Goede raad is duur, goede besluitvorming bespaart

Zorg als vennootschap / algemene vergadering dat de besluitvorming bij ontslag van een statutair bestuurder op orde is. Neem de juiste besluiten met inachtneming van de goede termijnen en laat besluitvorming plaatsvinden door de juiste organen. Als daar fouten in worden gemaakt, zal dat alleen maar vertragend werken, duurder zijn en onnodige energie kosten. Energie die dan niet in de business kan worden gestoken.

Evert-Karel Ditvoorst - Team corporate litigation & advice

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.