Ernstig verwijt als criterium voor buitencontractuele aansprakelijkheid van advocaten

Onlangs is een bijdrage van Kneppelhout & Korthals verschenen in het Weekblad Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). In deze bijdrage wordt het onderwerp buitencontractuele aansprakelijkheid van advocaten, die niet-opdrachtnemer zijn, behandeld aan de hand van het Hoge Raad arrest Breeweg/Wijnkamp (NJ 2016/66). Er wordt  met name ingegaan op het aspect dat sinds dit arrest handelen in strijd met de beroepsnorm (‘redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot’), die in contractuele verhouding voor advocaten geldt, grond oplevert voor een rechtstreekse actie uit onrechtmatige daad, zonder dat daarvoor bijkomende omstandigheden gesteld moeten worden. Bepleit wordt een hogere aansprakelijkheidsdrempel bij buitencontractuele aansprakelijkheid, analoog aan externe bestuurdersaansprakelijkheid, maar die ook bij veel andere juridische beroepen geldt.

De vindplaats van dit artikel is: V.C. Hofman, ‘Ernstig verwijt als criterium voor buitencontractuele aansprakelijkheid van advocaten’, WPNR 2018/7186.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.