Export controls

Karima Bol

Advocaat

Gehuurde kantoorruimte en de exploitatieplicht: mag Blokker haar hoofdkantoor verhuizen?

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Gehuurde kantoorruimte en de exploitatieplicht: mag Blokker haar hoofdkantoor verhuizen?   Vorig jaar schreven we voor het magazine Texpress een artikel over de...

Karima Bol

Advocaat

De gemengde zorg- en huurovereenkomst: enkele aandachtspunten

 • Life Sciences & Health
 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
In de zorgpraktijk is het aan de orde van de dag. Zorgverleners en zorgbehoevenden sluiten overeenkomsten op grond waarvan niet alleen zorg wordt verleend, maar ook...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Hoe krijg ik stukken van een wederpartij?

 • Bedrijven & Overheid
 • Corporate Litigation & Advice
Over exhibitie en de manieren waarop die kan worden verkregen.   Op 26 oktober 2018 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1985 verruimde...

Anne de Jong

Advocaat

Een afdwingbare subsidiabele activiteit kan aanbestedingsplichtig zijn

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Aanbestedingen
Het Europese Hof van Justitie (Hof) heeft in het arrest van 18 oktober 2018 bepaald dat een subsidie onder omstandigheden kan kwalificeren als een aanbestedingsplichtige...

Arnold Birkhoff

Partner, Advocaat, Voice of the Customer, Sectiehoofd

Doet de rechter binnen het arbeidsrecht wel iets met de AVG?

 • FMCG & Retail
 • Food & Health
 • IT & Telecom
 • Arbeid & Sociale Zekerheid
 • Intellectueel Eigendom, Reclame & Branding
 • IT, Privacy & Data security
Zoals wellicht bekend, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) al enige tijd van toepassing. Zoals we in onze blog van 9 juli 2018 al aangaven, komt de AVG in...