Faillissement van uw afnemer. Wat nu?

Het overkomt elke leverancier: het faillissement van een afnemer, terwijl de spullen wel zijn geleverd, maar nog niet zijn betaald. Vaak is het faillissement voorafgegaan aan een periode van diverse verzoeken tot betaling. Op die verzoeken kwam óf geen reactie óf alleen vage berichten dat de schuldenaar er mee bezig zou zijn. En toen opeens het bericht dat de schuldenaar failliet is. Wat nu?

Het uitgangspunt bij een faillissement is dat een curator alle spullen verkoopt die de failliet in bezit heeft. Ook de spullen die door u zijn geleverd, maar waar nog niet voor is betaald. Het eigendom gaat namelijk al over op de afnemer zonder dat betaling nodig is. De curator zal vervolgens aangeven dat u uw vordering kunt indienen in het faillissement. Het is echter maar de vraag of u dan nog (een klein gedeelte van) uw vordering na één of twee jaren voldaan zal krijgen. De curator, het UWV en de Belastingdienst gaan namelijk voor en vaak heeft ook een bank nog een pandrecht op de gehele voorraad, wat ook daar weer voor gaat.

Toch zijn er manieren om uw spullen alsnog terug te krijgen bij een faillissement. Daarvoor bestaat het eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame. Bij een eigendomsvoorbehoud gaat namelijk het eigendom pas over naar de afnemer op het moment dat ook daadwerkelijk is betaald voor de spullen. Het is wel belangrijk dat het eigendomsvoorbehoud ook daadwerkelijk is overeengekomen tussen partijen. Eén van de mogelijkheden is om een dergelijke bepaling op te nemen in de Algemene Voorwaarden. Voor een geldig eigendomsvoorbehoud is het daarnaast ook belangrijk om later precies aan te kunnen wijzen welke goederen zijn geleverd die onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Het aanbrengen van duidelijk identificatienummers op de spullen zou bijvoorbeeld een hoop problemen kunnen voorkomen.

Een andere manier om de spullen terug te krijgen is het recht van reclame. Het is een recht dat een verkoper heeft als de koopsom niet is betaald. Het is wel belangrijk om heel snel te handelen in zo’n situatie. Het recht van reclame moet namelijk schriftelijk worden ingeroepen binnen zes weken nadat de betalingstermijn is verstreken of binnen 60 dagen nadat de spullen zijn geleverd.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.