Food & Agriculture

Jord Sanders

Advocaat

De economische rivaliteit tussen de VS en China raakt ook het Nederlandse bedrijfsleven

  • Internationale handel & Logistiek
  • Export Controle & Sancties
De internationale strijd tussen de Verenigde Staten en China heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. ASML, een van de kroonjuwelen daarvan heeft meer in...

Sahra Arif

Legal Associate

Changes to the EU Control List and updates on the modernisation of the Dual-Use Regulation

  • Internationale handel & Logistiek
  • Export Controle & Sancties
(Updated 6 January 2020) On 31 December 2019 Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2199 amending Council Regulation (EC) 428/2009 (‘Dual-Use Regulation’)...

Job Bezemer

Partner, Advocaat

Verpanding van een assurantieportefeuille past niet in het wettelijk stelsel van het goederenrecht

  • Aansprakelijkheid & Verzekering
De vraag die in dit arrest centraal staat, is of een assurantieportefeuille als zodanig in zijn geheel kan worden verpand. In deze uitspraak waren de feiten – kort...

Jord Sanders

Advocaat

De Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie

  • Aansprakelijkheid & Verzekering
Op 1 januari 2020 is de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) in werking getreden. Met deze nieuwe wet wordt artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Een nuancering van de formele rechtskracht bij onherroepelijke herstelsancties

  • Overheid & Instellingen
  • Bedrijven & Overheid
Op 27 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder verwijzing naar de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel van 4 april...