Food, Health & Safety

Productveiligheid en kwaliteitszorg zijn van strategisch belang voor uw bedrijfsvoering. De consument gaat ervan uit dat u dit goed geregeld heeft. Maar er is veel voor nodig om dit daadwerkelijk te realiseren. Vanzelfsprekend is er toezicht en vindt certificering plaats, maar dit biedt geen garantie voor 100% veiligheid. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze food experts.

Europese landbouwsubsidies en het bedrijf van de landbouwer

 • Agriculture
 • Food, Health & Safety
De aanspraak op Europese landbouwsubsidies kan meebrengen dat bepaalde op Vo 1306/2013 (inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk...

Commissie publiceert voorstel richtlijn oneerlijke handelspraktijk

 • FMCG & Retail
 • Food & Health
 • Internationale handel & Logistiek
 • Food, Health & Safety
 • Trade & Contracts
Op 12 april 2018 heeft de Europese Commissie (Commissie) een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Het is de bedoeling...

Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen - wat mag u nog vergoeden?

 • Food & Health
 • Maakindustrie
 • Food, Health & Safety
In september 2017 informeerden wij u al dat per 1 januari 2018 de Wet op de Medische Hulpmiddelen (“WMH”) gewijzigd wordt en dat per die datum ook de Beleidsregels...

Het is niet al goud wat blinkt

 • Food, Health & Safety
Na asbesthoudende sierstenen lijken ook sieraden geen veilig bezit meer. Niet vanwege asbest, maar vanwege de aanwezigheid van zware metalen in (te) hoge concentraties....

Franca Damen

Advocaat

Rechter schorst door NVWA opgelegde recall

 • Food & Health
 • Food, Health & Safety
In een uitspraak van 11 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Rotterdam een door de NVWA opgelegde recall geschorst. Alleen al de omstandigheid dat de NVWA een...