Food, Health & Safety

Productveiligheid en kwaliteitszorg zijn van strategisch belang voor uw bedrijfsvoering. De consument gaat ervan uit dat u dit goed geregeld heeft. Maar er is veel voor nodig om dit daadwerkelijk te realiseren. Vanzelfsprekend is er toezicht en vindt certificering plaats, maar dit biedt geen garantie voor 100% veiligheid. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze food experts.

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

New EU rules on controls and enforcement of agri-food chain rules come into effect

 • Food & Health
 • Food, Health & Safety
On 14 December 2019, the provisions of Regulation (EU) No 2017/625 (‘Official Controls Regulation’) come into effect, repealing Regulations (EC) No 854/2004 and...

Eveline Smits

Advocaat

Optreden NVWA onder de loep

 • Food & Health
 • Food, Health & Safety
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland belast met de controle en handhaving van de voedselveiligheid. In dat kader bezoeken inspecteur van de...

Europese landbouwsubsidies en het bedrijf van de landbouwer

 • Food, Health & Safety
De aanspraak op Europese landbouwsubsidies kan meebrengen dat bepaalde op Vo 1306/2013 (inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk...

Commissie publiceert voorstel richtlijn oneerlijke handelspraktijk

 • FMCG & Retail
 • Food & Health
 • Internationale handel & Logistiek
 • Food, Health & Safety
 • Trade & Contracts
Op 12 april 2018 heeft de Europese Commissie (Commissie) een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Het is de bedoeling...

Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen - wat mag u nog vergoeden?

 • Food & Health
 • Maakindustrie
 • Food, Health & Safety
In september 2017 informeerden wij u al dat per 1 januari 2018 de Wet op de Medische Hulpmiddelen (“WMH”) gewijzigd wordt en dat per die datum ook de Beleidsregels...