Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden risicovol.

Door: E.J. Luten

Bij het sluiten van contracten met een internationale dimensie door een Nederlandse partij, is het veelal aan te raden om overeen te komen dat een eventueel geschil tussen partijen behandeld zal worden door een Nederlandse rechter. Een forumkeuzebeding kan hiervoor zorgen.

Recent heeft de Rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt dat het opnemen van een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden niet zonder risico is.

Het forumkeuzebeding regelt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil dat voortvloeit uit een tussen internationale partijen gesloten overeenkomst. Op deze manier kan voorkomen worden dat het slechts mogelijk blijkt om de buitenlandse partij voor een buitenlandse rechter te dagvaarden, of dat de Nederlandse partij zelf voor een buitenlandse rechter wordt gedagvaard. In de internationale contractspraktijk is het niet ongebruikelijk om het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden op te nemen.

Het toepasselijke recht ten aanzien van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter is geregeld in de Europese Executieverordening (EEX-Vo). In deze verordening is opgenomen dat voor de totstandkoming van een forumkeuzebeding wilsovereenstemming tussen partijen moet bestaan die schriftelijk, nauwkeurig en duidelijk tot stand is gekomen.

In zijn uitspraak van 29 februari 2012 bepaalde de Rechtbank Den Haag dat het enkele overhandigen van de algemene voorwaarden bij eerdere offerte en uitdrukkelijke verwijzing naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden in latere offertes, zonder de algemene voorwaarden nogmaals te overhandigen, niet genoeg was om te voldoen aan het voornoemde schriftelijkheidsvereiste. De Haagse rechter oordeelde dat het schriftelijkheidsvereiste strikt dient te worden uitgelegd.

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag leert ons dat een Nederlandse partij er goed aan doet om expliciet in een offerte en/of overeenkomst op te nemen dat een forumkeuzebeding van toepassing is.  Voorts toont de uitspraak het belang van een juiste terhandstelling van de algemene voorwaarden aan. Hoewel het opnemen van een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden gebruikelijk kan lijken, evenals het eenmalig verstrekken van deze voorwaarden, kan de strikte interpretatie van de eisen aan de wilsovereenstemming voor een nare verrassing zorgen.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.