Fosfaatreductieplan: juridische aanpak GVE-reductieregeling

Dit jaar gaat het fosfaatreductieplan voor een grote verandering zorgen bij melkveebedrijven. Het fosfaatreductieplan bestaat uit drie onderdelen, namelijk een voerspoor, reductie van de melkveestapel en reductie via zuivelondernemingen. De zuivelsector wil deze fosfaatreductie realiseren door middel van de GVE-reductieregeling.

Staatssecretaris Van Dam heeft aangegeven de GVE-regeling te willen borgen in een ministeriële regeling. Deze regeling zal worden gebaseerd op artikel 13 van de Landbouwwet en wordt naar verwachting medio februari 2017 bekend gemaakt.

De GVE-regeling heeft voor bedrijven negatieve gevolgen. Voor het ene bedrijf zijn de gevolgen groter dan voor het andere bedrijf. Ondanks dat veel bedrijven het belang van een sectorplan begrijpen, vragen veel bedrijven zich ook af of ze tegen de huidige plannen kunnen opkomen.

Daarbij zijn ook de fosfaatrechten van belang. Deze worden naar verwachting per 1 januari 2018 ingevoerd en de hoogte ervan wordt in een besluit vastgesteld. Tegen dat besluit kan te zijner tijd bezwaar worden gemaakt. Desgewenst kunnen wij u daarbij helpen.

Bij de vaststelling van het fosfaatrecht is onder andere de peildatum van 2 juli 2015 van belang. Deze datum is ook van belang in het kader van de GVE-regeling. Dat maakt dat de bezwaren tegen de GVE-regeling voor sommige bedrijven samenhangen met de bezwaren tegen de toekenning van fosfaatrechten.

Bij de GVE-reductieregeling komen verschillende juridische specialisaties samen, zoals agrarisch recht, bestuursrecht (overheden), mededingingsrecht en coöperatierecht (bijvoorbeeld zuivelcoöperaties). Vanuit deze verschillende specialisaties zijn wij nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de uitvoering van de GVE-reductieregeling aan te vechten.

Wilt u daarover een informatieblad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Franca Damen, advocaat agrarisch recht (fd@kneppelhout.nl).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.