Freight Forwarders Settlement: meedoen of niet?

Dit artikel verscheen in Globe Magazine November 2015 / Nr. 403

Misschien heeft u ook een brief inzake het “Freight Forwarders Settlement” ontvangen. In dat geval staat u waarschijnlijk in het klantenbestand van de expediteurs die in de Verenigde Staten zijn aangesproken op deelname aan een wereldwijd kartel. Dit kartel zou hebben bestaan uit het maken van prijsafspraken en/of het in rekening brengen van toeslagen ten aanzien van verzendingen binnen, naar of uit de Verenigde Staten. Naar aanleiding van deze procedure besloten de expediteurs om een schikking te treffen en een bedrag van $197.6 miljoen in een fonds te storten teneinde hun gedupeerde klanten te compenseren. Via www.freightforwardcase.com vindt u alle expediteursdie deelnemen aan de schikking, evenals andere informatie en FAQ.

Wanneer concurrenten hun prijzen op elkaar afstemmen is er sprake van een kartel. Dit is in veel landen streng verboden omdat de prijs kunstmatig hoog wordt gehouden. Toezichthouders houden streng toezicht en aan karteldeelnemers kunnen enorm hoge boetes worden opgelegd. Daarnaast is het mogelijk dat gedupeerden (concurrenten, afnemers, consumenten) gezamenlijk de karteldeelnemers aanspreken op de schade die zij als gevolg van het kartel hebben geleden. Dit wordt ook wel een class action genoemd. 

''Kom hoe dan ook in actie.''

Dit laatste is ook gebeurd in de Freight Forward Case. Uiteindelijk is die zaak geschikt door middel van een zogenaamde class action settlement. Als gevolg van deze schikking worden potentieel gedupeerde partijen nu benaderd om hun claim in te dienen en informatie te overleggen. Vervolgens wordt beoordeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd. Dit is afhankelijk van het bedrag dat in het fonds is gestort. Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan de schikking is het ook mogelijk om te kennen te geven dat u daarvan afziet, een zogenaamde opt out, of om helemaal niet te reageren op het voorstel. Maar dat laatste raden wij u af.

Waarom deelnemen aan een schikking?


Wanneer u van 2001 tot 4 januari 2011 diensten heeft afgenomen van de expediteurs die deelnemen aan de schikking (zie www.freightforwardcase.com) dan heeft u daar mogelijk teveel voor betaald. U kunt de expediteurs dan aanspreken tot betaling van uw schade. Deelname aan de Freight Forwarders Settlement heeft veel voordelen. Het scheelt veel tijd en kosten aangezien u geen lange en kostbare procedures hoeft te voeren. De afhandeling gebeurt in principe tussen u, de expediteur en een team van vier aangewezen Amerikaanse advocaten. Een Amerikaanse rechter houdt toezicht op het verloop hiervan. Daarnaast biedt de schikking het gemak dat u in één keer uw schade bij meerdere expediteurs tegelijk kunt verhalen. Door de schikking wordt dus voorkomen dat u procedures zal (moeten) beginnen tegen meerdere partijen in verschillende landen met allemaal weer andere nationale regels. Tot slot is een voordeel dat de schikking wordt afgedaan volgens de beginselen van Amerikaans recht. De class action settlement heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten en is door de jaren heen regelmatig beproefd. Het Amerikaanse recht is in principe een goede keuze voor de afhandeling van een grootschalige schikking. Daarnaast lijkt de kans groot dat iedere deelnemer die een claim indient daadwerkelijk een bedrag uitgekeerd krijgt, al dienen de claims wel goedgekeurd te worden. Deelname biedt dus snelheid, lage kosten, eenvoud en redelijk veel zekerheid.

Waarom eventueel niet deelnemen aan de schikking? En moet ik dan ook actie ondernemen?


Het feit dat claims goedgekeurd moeten worden biedt enige onzekerheid. Zo is het ons niet duidelijk hoe de hoogte van het bedrag wordt vastgesteld. Ook is niet duidelijk of de expediteurs in voorkomende gevallen nog individuele bezwaren kunnen aanvoeren. Ook speelt mee dat de schikking zich op afstand afspeelt waardoor er minder transparantie is. Tenslotte dient u zich er van bewust te zijn dat, indien u deelneemt aan de schikking, u in principe afstand doet van uw recht om een schadevergoedingsactie in te stellen tegen de karteldeelnemers. U zult actief moeten afzien van de schikking om dit recht te behouden. Later kunt u alsnog deelnemen, maar dan zal er een lager bedrag uitgekeerd worden. Wanneer u besluit niet te reageren op de uitnodiging, dan zult u geen schadevergoedingsactie meer kunnen instellen in de VS. U heeft dus hoe dan ook een belang om tenminste iets te doen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.