Geef mij die zorgrobot!

Over het niet opleveren van een ontwikkeld product vanwege een geschil over de facturen en het belang van een goede overeenkomst

 

U laat iets ontwikkelen door een andere partij, bijvoorbeeld software. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten waarin afspraken worden gemaakt over o.a. het te ontwikkelen product, prijzen, levertermijnen en rechten van intellectuele eigendom. In dit blog bekijken we de ó zo belangrijke afspraken over oplevering, in samenhang met de betaling. Want wanneer moeten de ‘deliverables’ eigenlijk worden geleverd? Is dat afhankelijk van de betaling? En wat gebeurt er met een gedane betaling als er nooit wordt geleverd? Allemaal vragen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk.

In dit blog wordt een zaak besproken waarin software voor een zorgrobot werd ontwikkeld maar een geschil ontstond over de betaling. Deze zaak illustreert goed wat er in dit kader zo belangrijk is: een goede overeenkomst.

 

De overeenkomst

Partijen hebben veel vrijheid om in een schriftelijke overeenkomst af te spreken wat ze willen. In dit geval gaan we uit van een ‘overeenkomst tot opdracht’, waarbij de ene partij een product, bijv. software, ontwikkelt voor de andere partij. Hierbij bestaan diverse aandachtspunten, maar belangrijke onderwerpen worden helaas in veel overeenkomsten over het hoofd gezien. Dat kan leiden tot (financiële) schade. Voorts wordt er vaak gebruik gemaakt van modelovereenkomsten voor uiteenlopende gevallen, wat niet altijd verstandig is.

Denk er steeds goed over na wat u wilt afspreken: betaling in termijnen of ineens en zijn de bedragen inclusief of exclusief BTW? Wat als er niet tijdig wordt betaald, of juist niet op tijd wordt geleverd? Of als er ‘gedoe’ ontstaat over de facturen?

Er zijn diverse constructies mogelijk en waar men verstandig aan doet, verschilt per geval. Daarom hamer ik er bij het gebruik van modelovereenkomsten ook altijd op dat het verstandig is om goed te bekijken of de bepalingen daarin nu juist voor uw geval wel zo geschikt zijn. U kunt bijvoorbeeld afspreken pas te leveren als is betaald óf de zaak juist al wel te verschaffen, maar het eigendom daarvan pas over te dragen nadat is betaald. U kunt ook kiezen voor bepaalde zekerheden, zoals een ‘pandrecht’. Dat is een recht om de zaak waarop dat pandrecht rust te verkopen als niet aan de afspraken wordt voldaan. Als er bijvoorbeeld niet wordt betaald, mag de zaak worden verkocht om zo alsnog het geld te verkrijgen. Of u kunt juist afspreken dat (of in welk geval) u uw geld terugkrijgt als er niet wordt geleverd.

Zo kunnen we gelukkig veelal de samenwerking ook op papier goed regelen en laten aansluiten bij de wensen van de betrokken partijen. Met een goede en duidelijke overeenkomst, verkrijgt men meer zekerheid.

 

De Zorgrobot

Dat goed moet worden nagedacht over de tekst van een overeenkomst, bleek maar weer in de zaak tussen Vita Motion B.V. en Sintecs B.V. (voor de uitspraak van 05-12-2018: klik hier). Vita Motion heeft een zorgrobot ontwikkeld en Sintecs heeft een deel van de daarbij behorende software verder ontwikkeld. Vervolgens ontstond er onenigheid over de verrichte werkzaamheden en extra kosten (meerwerk of niet?).

Partijen hebben uiteindelijk de samenwerking beëindigd en een schriftelijke afspraak gemaakt over de afwikkeling van de vergoedingen. Hierbij is opgeschreven dat de ‘deliverables’ aan Vita Motion zouden worden afgegeven, maar (pas) “na overeenstemming” over de ontstane onenigheid over de betaling. U raadt het al: partijen kwamen er maar niet uit en Vita Motion besloot in rechte afgifte te vorderen van de benodigde deliverables voor het verder ontwikkelen en produceren van de zorgrobot. Maar helaas: voornoemde schriftelijke afspraak stond aan toewijzing van deze vordering in de weg.

Wat is nu het probleem? Er is wel een aanzienlijk bedrag betaald, maar omdat er vervolgens een geschil ontstond over de kosten, wordt niet alles wat is ontwikkeld geleverd. De vraag is ook nog wat er met die gemaakte kosten gaat gebeuren. Daarbij heeft Vita Motion dan nog de pech dat was afgesproken dat er slechts gedurende twee maanden een verplichting bestond de software dan wel te blijven komen installeren bij Vita Motion, zodat ze alleen nog gedurende die maanden producten kon leveren aan haar klanten. Let dus ook goed op de termijn waarvoor u afspraken maakt!

 

Hulp nodig? Vragen?

Laat u ook een product door een ander ontwikkelen of bent u juist die ontwikkelaar? Wij zijn altijd graag bereid om mee te denken over de belangrijkste afspraken – en dan heb ik het niet alleen over de betaling en oplevering…

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.