Geen gezondheidsclaims voor Dextro Energy

Wie kent ze niet, de druivensuiker tabletjes van Dextro Energy. Dextro Energy wilde voor haar producten een vijftal gezondheidsclaims gaan gebruiken over de energieverhogende werking en het effect van druivensuiker. Zo wilde Dextro Energy bijvoorbeeld gebruiken: “glucose ondersteunt normale fysieke inspanning”, “glucose ondersteunt normale spierfuncties” en “glucose zorgt op natuurlijke wijze voor energie tijdens het sporten”. Maar aan het gebruik van claims die relateren aan de gezondheid, zijn strenge (Europese) voorwaarden verbonden.

Een gezondheidsclaim is “een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid”. De door Dextro Energy voorgestelde claims voldoen aan deze definitie. Om gezondheidsclaims voor levensmiddelen te mogen gebruiken, moeten deze niet alleen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (“Verordening”). Voorts moeten zij opgenomen zijn in een lijst van toegestane claims. Als een claim daarin niet is opgenomen, dan kan specifieke goedkeuring gevraagd worden aan de Europese Commissie voor het gebruik van een “nieuwe” claim, die dan in de lijst zal worden opgenomen. Dextro Energy had zo’n verzoek ingediend voor glucose-gerelateerde gezondheidsclaims.

De Europese Food Safety Authority (“EFSA”) beoordeelt vervolgens of het wetenschappelijk bewijs dat door Dextro wordt ingediend voldoet aan de voorwaarden voor het voeren van zulke claims. Naar aanleiding van het verzoek van Dextro Energy heeft de EFSA aangegeven dat er een oorzaak-gevolg relatie was tussen de consumptie van druivensuiker en een normaal energie-verhogend metabolisme. Als gevolg hiervan heeft de EFSA een positief advies afgegeven voor het gebruik van die claims. Maar de Commissie weigerde vervolgens om de claims goed te keuren omdat voedings- en gezondheidsclaims moeten zijn gebaseerd op en moeten zijn onderbouwd door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens. Zij meende dat, alhoewel het advies van EFSA in de beoordeling was meegenomen, in sommige gevallen alleen een wetenschappelijke risk assessment niet alle relevante informatie geeft. En dus is aanvullende informatie nodig voor de beoordeling op basis waarvan al dan niet goedkeuring kan worden verleend voor het gebruik van die gezondheidsclaims.

Zo mogen gezondheidsclaims niet inconsistent zijn met algemeen geaccepteerde voedings- en gezondheidsprincipes. Eén van die principes, die bovendien gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, is dat suikerconsumptie (in het algemeen) verminderd zou moeten worden. De boodschap van Dextro Energy met de door haar voorgestelde gezondheidsclaims conflicteert met dit algemene principe, en geeft bovendien een verwarrend of misleidend beeld voor de consument. Zelfs het gebruik van die claims met bijvoorbeeld een waarschuwing dat minder suiker gegeten moet worden, of met aanvullende informatie, zou onvoldoende zijn om de verwarring bij consumenten te verminderen. Druivensuiker tabletten kunnen immers niet tegelijk goed én slecht voor je zijn. De Commissie oordeelde om die reden dat de door Dextro Energy voorgestelde gezondheidsclaims niet voldoen aan artikel 3.2 (a) van Verordening 1924/2006.

Dextro was het hier niet mee eens en deed haar beklag bij het Gerecht van Eerste aanleg. Deze oordeelde dat de gezondheidsclaims terecht niet akkoord werden bevonden. Het hoger beroep van Dextro Energy tegen die beslissing om geen goedkeuring te geven voor haar glucose-gerelateerde gezondheidsclaims is nu ook door het Hof van Justitie afgewezen (Case C296/16 P). Het Hof oordeelde dat consumenten zouden worden aangemoedigd om meer suiker te eten, terwijl voedingsexperts en wetenschappers dit juist afraden. Gezondheidsclaims mogen de excessieve consumptie van een bepaald product niet aanmoedigen of rechtvaardigen, en mogen gezonde eetgewoonten ook niet afkraken. De claims zijn om die reden misleidend en Dextro Energy zal de door haar gewenste claims dus niet mogen gebruiken.

Heeft u voedings- of gezondheids (gerelateerde) producten waarvoor u een bepaalde claim wilt gebruiken? Laat dan eerst nagaan of u die claim wel mag gebruiken, voordat u bijvoorbeeld marketing- en reclameuitgaven doet. Of erger, voordat u door de autoriteiten wordt teruggefloten. Fabrikanten worden namelijk geregeld op de vingers getikt wanneer zij beweren dat hun producten bijdragen aan bijvoorbeeld een goede gezondheid. Wij hebben ruime ervaring in het beoordelen van dergelijke gezondheids- en voedingsclaims en helpen u graag en vooral praktisch verder.

 

Hilde Pors, Advocaat IE

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.