Gevolgen voor Ondernemingsraad bij overgang onderneming

De meeste ondernemers zijn bekend met het gegeven dat bij een overgang van onderneming de rechten en verplichtingen van werknemers van de onderneming die overgaat van rechtswege (vanzelf) overgaan op de verkrijger van die onderneming. Maar wat betekent een overgang van onderneming voor de ondernemingsraad (OR)? Gaat ook de OR mee over? Door wie worden de overgaande werknemers vertegenwoordigd?

Overgang van onderneming

Er is sprake van een overgang van onderneming indien een vast te omlijnen onderdeel van een bedrijf (economische eenheid) ten gevolge van een overeenkomst (bijvoorbeeld fusie of splitsing) overgaat en daarbij haar identiteit behoudt. Het begrip ‘economische eenheid’ kan duiden op een onderneming als geheel, maar ook een bedrijfsonderdeel kan als economische eenheid worden aangemerkt. Gekeken wordt dan of sprake is van een als duurzaam georganiseerde economische entiteit.

De vraag of de ‘identiteit’ van de onderneming na de overgang behouden blijft, wordt beoordeeld aan de hand van feitelijke omstandigheden. In dit verband kan de eventuele overname van materiele activa, het personeel of de overname van de klantenkring van belang zijn. In geval van overgang van onderneming gaan alle rechten en verplichtingen van werknemers van rechtswege over op de verkrijger.

Overgang van medezeggenschap

Wat betekent een overgang van onderneming nu voor de OR van de vervreemde onderneming? Gaat de OR van de vervreemde onderneming ook van rechtswege mee over naar de verkrijgende onderneming?

In de Wet op Ondernemingsraden (WOR) is hier geen specifieke bepaling over opgenomen. Uit de parlementaire geschiedenis van de WOR kunnen we echter opmaken dat de onderneming en de OR een ongedeelde eenheid vormen. Dit heeft tot gevolg dat indien een onderneming na de overgang als onderneming blijft bestaan, ook de aan de onderneming verbonden OR bij de verkrijgende onderneming blijft bestaan. Ook in de rechtspraak wordt dit criterium aangehouden. Gekeken wordt of er in organisatorisch opzicht sprake blijft van een zelfstandig opererende eenheid met een eigen identiteit. Is dit het geval dan gaat de OR mee over. Is dit niet het geval dan wordt al snel aangenomen dat de OR ophoudt te bestaan. De werknemers die overgaan worden dan geacht te worden vertegenwoordigd door een eventuele OR (of personeelsvertegenwoordiging) van de verkrijger.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.