Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt sinds 1 juli 2016 voor alle Nederlandse aanbestedingen door publiekrechtelijke instellingen. Hiermee geeft Nederland invulling aan de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. Het gaat hierbij om de richtlijn voor de gunning van overheidsopdrachten in de zogenaamde klassieke sectoren (2014/24/EU), voor overheidsopdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en post (2014/25/EU), en voor het plaatsen van concessieovereenkomsten (2014/23/EU).

Naast de Aanbestedingswet 2012 is ook het Aanbestedingsbesluit gewijzigd, waaronder de Gids Proportionaliteit. Bovendien is de Uniforme Eigen Verklaring in de plaats gekomen voor het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument.

Doel gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Het doel van de herziening is het doelmatiger besteden van overheidsmiddelen, minder administratieve lasten en bevordering van de deelname van het midden- en klein bedrijf. Daarnaast moeten de richtlijnen ervoor zorgen dat overheidsopdrachten ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen gebruikt kunnen worden (o.a. duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie).

Belangrijkste wijzigingen

Er is een aantal opvallende veranderingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012. Zo is het onderscheid tussen 2A en 2B diensten komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een verlichte procedure gekomen voor sociale en andere specifieke diensten waarvan de waarde hoger is dan €750.000,-. Onder sociale en andere specifieke diensten valt o.a. gezondheidszorg, maatschappelijke diensten en onderwijs-voorzieningen.

Daarnaast bieden de nieuwe aanbestedingsregels ruimte voor innovatiepartnerschap. Deze procedure biedt meer mogelijkheden en ruimte voor innovatieve oplossingen. De onderzoeks- en ontwikkelingsfase wordt gecombineerd met een commerciële fase waarin grootschalige afname van het nieuw ontwikkelde product plaats vindt.

Ten aanzien van wijzigingen inzake procedures kan er verder worden gewezen op het dynamisch inkoopsysteem, de concurrentiegerichte dialoog en het feit dat vanaf 1 juli 2017 overheden verplicht zijn de aanbesteding digitaal te laten verlopen.

Tot slot wil ik graag de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) aanstippen. De EMVI zal het enige gunningscriterium worden, waarbij EMVI de verzamelnaam is van beste prijs-kwaliteitverhouding, levenscycluskosten en laagste prijs. Gunning op basis van de laagste prijs kan dus nog steeds, maar zal extra gemotiveerd moeten worden.

Bovenstaande veranderingen geven verre van een volledig beeld van alle doorgevoerde wijzigingen. Het is slechts een tipje van de sluier. Zo zijn bijvoorbeeld ook de termijnen, looptijden en uitsluitingsgronden gewijzigd, hetgeen vrij essentieel is bij een aanbestedingsprocedure. Verdieping in de nieuwe Aanbestedingswet 2012 verdient daarom aanbeveling.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.