Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen - wat mag u nog vergoeden?

In september 2017 informeerden wij u al dat per 1 januari 2018 de Wet op de Medische Hulpmiddelen (“WMH”) gewijzigd wordt en dat per die datum ook de Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen (Beleidsregels MH) in werking treden. Als gevolg van de Beleidsregels gunstbetoon wordt de vergoeding voor dienstverlening aan banden gelegd. Vanaf 1 januari 2018 zal dus betaling moeten plaatsvinden conform de richtlijnen die zijn opgenomen in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen 2017 (“GMH”). In dit blog zet ik kort de mogelijke vergoedingen voor u op een rij.

De vergoeding voor bijeenkomsten & manifestaties:

Bijeenkomsten mogen worden vergoed tot een maximum van EUR 375 per jaar en daarbij geldt een maximum van EUR 75 per keer; er mogen dus maximaal vijf bijeenkomsten worden vergoed.

De vergoeding voor dienstverlening:

Voor dienstverlening wordt aangehaakt bij de GMH, waarin de volgende uurtarieven als “marktconform” worden gezien. Daarbij geldt dat alleen de redelijke en werkelijke onkosten die tijdens de uitvoering van de dienst door de dienstverlener zijn gemaakt, mogen worden vergoed:

Professor

€ 200

Medical specialist

€ 140

General practitioner

€ 100

Pharmacist

€ 100

Dentist

€   85

Nurse

€   70

Bovendien geldt uitdrukkelijk dat sprake moet zijn van schriftelijke vastlegging van de aard, duur, omvang en de financiële afspraken.

Geschenken zijn toegestaan:

Het geven van geschenken is mogelijk, zolang de geschenken niet meer als EUR 50 per keer bedragen, en het maximum van EUR 150 per jaar (per natuurlijke persoon, per leverancier) niet overschrijden.

Bent u een leverancier van medische hulpmiddelen of juist een gebruiker daarvan, en wilt u het naadje van de kous weten over deze nieuwe Beleidsregels Medische Hulpmiddelen of de GMH, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij hebben uitgebreide ervaring in de industrie van medische hulpmiddelen en denken graag met u mee over wat er wel en niet mogelijk is of wordt.

Hilde Pors, Advocaat IE

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.