Havenondernemers: doet u de ACM Karteltest Haven samen met ons?

Deze week ontvingen 3.500 bedrijven een brief van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en daarbij een flyer met informatie over de mededingingsregels. Daarnaast lanceerde de ACM de zogenaamde ‘Karteltest Haven’, waarmee ondernemers in de haven- en transportsector hun kennis over de concurrentieregels (anoniem) kunnen testen. Naar aanleiding van deze actie organiseerde Kneppelhout & Korthals op dinsdag 13 juni 2017 een Round Table waarin de Karteltest Haven centraal staat.

De ACM en de Rotterdamse haven

Een jaar geleden heeft de ACM de haven- en transportsector op haar Agenda 2016-2017 gezet. Dit ging niet onopgemerkt, want medewerkers van de ACM bezochten 6.500 LinkedIn-profielen van personen werkzaam in de Rotterdamse haven- en de transportsector. Zie hierover onze blog: LinkedIn-profiel bekeken door kartelwaakhond ACM? Kom naar de Round table 14-07. Met deze campagne probeerde ACM meer 'awareness' te creëren binnen de haven- en transportsector over de concurrentieregels. 

Uit een recent onderzoek van de Vrije Universiteit is volgens de ACM gebleken dat de kennis over de mededingingsregels binnen de havensector toch nog verbeterd kan worden. Vandaar dat de ACM bijna een jaar na de LinkedIn-actie komt met een nieuwe campagne. Het doel is om ondernemers in de haven- en transportsector andermaal bewust te maken van de grenzen die het mededingingsrecht stelt aan bijvoorbeeld samenwerkingen of afspraken met concurrenten, leveranciers en afnemers.

Overtreding van de mededingingsregels kan een duur grapje zijn!

Uiteraard is het achterliggende doel van ACM om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan de spelregels van het mededingingsrecht houden. Daarom geeft de ACM uitleg over mededingingsregels. Maar de ACM wijst er ook op dat als de mededingingsregels niet worden nageleefd, zij hier tegen zal optreden. 

Op overtreding van de mededingingsregels staan hoge boetes. Op dit moment kan een onderneming geconfronteerd worden met een boete van ACM tot wel 40% van de concernjaaromzet wegens overtreding van het kartelverbod. In geval van een eerdere veroordeling, kan de boete zelfs verdubbeld worden. Meer daarover in de blog: Overtreden mededingingsrecht kan per 1 juli 2016 flink duurder uitpakken. Verder mag niet uit het oog worden verloren dat slachtoffers van kartelinbreuken schadevergoeding kunnen vorderen. Hoe dit werkt wordt beschreven in de blog: Nieuwe regels effenen de weg voor kartelschadeclaims. Maar er is meer. Banken kunnen kredietrelaties opzeggen en overheden kunnen kartellisten uitsluiten bij aanbestedingen. Dat een overtreding van de mededingingsregels ook nog eens tot aanzienlijke reputatieschade kan leiden, spreekt welhaast voor zich.

Geen ondernemer zit te wachten op een onaangekondigd ‘bedrijfsbezoek’ door de ACM. Een dergelijk bezoek heeft veel impact op de dagelijkse bedrijfsvoering en kan geld kosten. Er moet immers deskundige bijstand worden ingeroepen. De kosten lopen verder op als de ACM overgaat tot vervolging.

Anonimiteit Karteltest Haven

De ACM schrijft dat de karteltest anoniem kan worden gedaan. “De resultaten van de test zullen nooit bij ACM bekend worden gemaakt. Dit geldt dus ook voor uw naam, uw IP-adres en andere gegevens die herleidbaar zijn naar u of uw bedrijf.” Het is jammer dat de ACM niet uitlegt op welke wijze de anonimiteit gegarandeerd is. Dat roept bij ons toch vragen op. Waar komen de testresultaten terecht en wordt er met de testresultaten helemaal niets gedaan? Wij weten het niet.

Meer weten? Kom naar de Round Table 2.0

Om alle zorgen, hoe onterecht ook, weg te nemen, organiseert Kneppelhout & Korthals net als vorig jaar een Round Table. Deze Round Table 2.0, die plaats vindt op dinsdag 13 juni 2017. Deelname aan de Round Table is gratis. Als u vooraf al vragen/casus heeft, dan kunt u die eveneens vermelden of toesturen aan een van onze specialisten. Vragen en casus zullen uiteraard anoniem worden besproken.

Meer informatie over de Round Table 2.0 en het aanmeldingsformulier vindt u via deze link. 

Nu al een vraag? Ook die beantwoorden onze specialisten graag. De contactgegevens treft u rechts aan.

Mededingingsteam Kneppelhout & Korthals

Esther Glerum van Aalst
Eric Janssen
Celine van der Weide
Flip van der Kraan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.