Het grensoverschrijdende faillissement

Voor ondernemingen met een internationaal karakter hoeven de gevolgen van een faillissement niet beperkt te blijven tot de landsgrenzen. Een grensoverschrijdend faillissement kan leiden tot onduidelijkheden. Bijvoorbeeld over de vraag hoe een onderneming een faillissement dat is uitgesproken door een buitenlandse rechter moet kwalificeren. Het antwoord op die vraag kan worden gevonden in het Internationaal Privaat Recht (IPR).

Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam haar licht laten schijnen over het faillissement in het IPR. In deze zaak had Glendale Group Ltd (Glendale) een vordering op de in 2006 failliet verklaarde Russische vennootschap Yukos Oil. In 2007 legde Glendale beslag op de aandelen van Yukos Oil in de in Nederland gevestigde vennootschap Yukos Finance B.V. Op 21 november 2007 is het faillissement van Yukos Oil beëindigd door de Russische rechter en daarmee is Yukos Oil opgehouden te bestaan. Op 24 januari 2008 bracht Glendale vervolgens haar dagvaarding aan. De rechtbank Amsterdam stond nu voor de vraag of Glendale nu nog bij de Nederlandse rechter terecht kon met haar vordering?

Voor het antwoord op die vraag is allereerst van belang dat het faillissement van Yukos Oil is uitgesproken in een land dat geen partij is bij de Europese Insolventieverordening. Naar Nederlands recht werken rechtsgevolgen van een buiten de EU uitgesproken niet faillissement door in Nederland. Een dergelijk faillissement wordt hier dus niet erkend.

Langs deze lijn bepaalde de rechtbank Amsterdam in deze zaak het dat Glendale zich gewoon tot de Nederlandse rechter kan wenden met haar vordering. Dat Yukos Oil zich tegen deze vordering nooit zal kunnen verweren, nu Yukos Oil is opgehouden te bestaan, staat daar niet aan in de weg. Het beginsel van hoor en wederhoor wordt in dit geval dus aan de kant geschoven. Wanneer de vordering van Glendale ook inhoudelijk wordt toegewezen, zal zij verhaal kunnen nemen op de aandelen in de nog niet failliet verklaarde Nederlandse dochtermaatschappij van Yukos Oil.

Indien u met uw onderneming te maken krijgt met een grensoverschrijdend faillissement is vaak niet direct duidelijk welke gevolgen dit voor uw onderneming kan hebben. U kunt dan voor zowel positieve als negatieve verassingen komen te staan. Wees erop bedacht dat ernaast de Nederlandse regels ook buitenlandse regels van toepassing kunnen zijn.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.