Het ontbreken van een derdengeldenrekening leidt niet altijd tot persoonlijke aansprakelijkheid van

Op 31 mei 2011 heeft het Gerechtshof Leeuwarden uitspraak gedaan over het ontbreken van een derdengeldenrekening en de persoonlijke aansprakelijkheid daarvan voor de bestuurder.

In deze zaak liet een verhuurder de huurpenningen van zijn winkelpanden innen door een makelaarskantoor. Hier werd door het makelaarskantoor geen aparte rekening of derdengeldenrekening voor gehouden. De huurpenningen werden, na aftrek van beheerskosten, op onregelmatige basis doorbetaald aan de verhuurder.

Na het faillissement van het makelaarskantoor stelt de verhuurder de bestuurders persoonlijk aansprakelijk en vordert de nog niet doorbetaalde maar wel geïnde huurpenningen. Zij is van mening dat de bestuurders onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door er geen zorg voor te hebben dragen dat de voor haar bestemde gelden werden overgemaakt op een derdengeldenrekening.
Tevens verwijt zij de bestuurders het door te betalen bedrag onnodig hoog op te hebben laten lopen en geen maatregelen te hebben genomen ter voorkoming van schade bij de verhuurder door er niet voor te zorgen dat de huur op een derdengeldenrekening werd gestort zodra problemen ontstonden tussen het makelaarskantoor en de bank.

De Rechtbank oordeelt dat het openen van een derdengeldenrekening de schade wellicht had kunnen voorkomen, maar dat dit een onvoldoende ernstig verwijt oplevert voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Het hof oordeelt vervolgens ook dat het ontbreken van een derdengeldenrekening geen grond vormt voor een ernstig persoonlijk verwijt. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de huurpenningen al een aantal jaren werden ontvangen op een beheerrekening en vervolgens werden doorbetaald. Tevens is niet gebleken dat er in het verleden problemen zijn geweest bij het beheer van de voor derden ontvangen huurpenningen.
Van belang is ook dat de bestuurders de voor derden ontvangen gelden niet hebben aangewend om haar eigen schuldeisers te voldoen, maar slechts gebruikten voor het ontvangen en doorboeken van huurpenningen. Ten slotte neemt het hof in aanmerking dat het in de branche noch voorgeschreven of gebruikelijk is om een derdengeldenrekening te gebruiken.

Wel kan de bestuurder worden verweten dat zij hebben nagelaten de huurders te laten weten dat zij de huur met onmiddellijke ingang op een ander rekeningnummer diende te betalen. Deze nalatigheid levert echter geen persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders op.

Het bovenstaande geldt voor een ieder die gelden incasseert voor een ander. Wees dus bewust van de mogelijke risico’s als u dergelijke zaken uitbesteed of uitoefent.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.