Hoogtepunten uit jaarverslag ACM 2014

De Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’), in Nederland belast met het handhaven van de mededinging, publiceerde op 12 maart 2015 haar jaarverslag. Dit zijn wat ons betreft de hoogtepunten:

Consumenten profiteerden in 2014 voor in totaal EUR 1.2 miljard van het werk van de ACM. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat daarin uitloopeffecten van maatregelen in 2012 en 2013 zijn meegerekend. Na aftrek van die uitloopeffecten resteert een opbrengst van ongeveer EUR 110 miljoen als direct effect van maatregelen in 2014. Dit is minder dan het directe effect in 2013 van EUR 185 miljoen.

Consumenten
In haar jaarverslag staat de ACM stil bij de wijzigingen die zich voordeden in de rechten van consumenten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De bedenktijd voor online of via de telefonisch gesloten overeenkomsten werd 14 dagen in plaats van 7 werkdagen;
 • Bij verkoop op straat en aan de deur geldt nu ook een bedenktijd van 14 dagen indien het aankoopbedrag hoger is dan 50 euro;
 • Als de verkoper de consument niet of onjuist informeert over de bedenktijd wordt deze verlengd tot maximaal 12 maanden;
 • Overeenkomsten voor het regelmatig leveren van diensten (zoals telefonie of een abonnement op de sportschool) die per telefoon worden afgesloten gelden pas als de consument de overeenkomst heeft getekend;
 • Overeenkomsten voor het regelmatig leveren van water, gas, elektriciteit of stadsverwarming die per telefoon worden afgesloten, gelden pas als de consument de overeenkomst heeft getekend;
 • Voor het bellen naar een klantenservice met een 0900-nummer geldt een tarief van maximaal EUR 1,00 per gesprek.

Mededinging
Voor wat betreft de handhaving van de mededinging, staat de ACM stil bij haar belangrijkste activiteiten in 2014. Die zijn:

 • Een toezegging van Buma/Stemra om meer keuze te bieden aan componisten en tekstschrijvers voor het beheer van hun auteursrechten op muziek (naar aanleiding van een onderzoek van de ACM naar mogelijk misbruik van machtspositie door Buma/Stemra bij het beheer van die auteursrechten);
 • Een toezegging van MasterCard om in de komende twee jaar de tarieven die banken elkaar onderling berekenen voor het verwerken van de binnenlandse creditcardbetalingen te verlagen (naar aanleiding van een onderzoek van de ACM);
 • De ACM wees verzekeraars op mogelijke mededingingsrisico’s bij de uitvoering van hun gezamenlijke plannen voor het concentreren van complexe spoedeisende zorg in Nederland;
 • De ACM beboete voor het eerst investeringsmaatschappijen, waaruit blijkt dat ook partijen die (slechts) professioneel investeren in bedrijven aansprakelijk kunnen zijn voor kartelinbreuken door die bedrijven indien zij daarop beslissende invloed (konden) uitoefenen;
 • De ACM gaf guidance bij duurzaamheidsinitiatieven om enerzijds deze initiatieven te stimuleren en anderzijds ervoor te zorgen dat mededingingsregels deze initiatieven niet onnodig blokkeren, terwijl de ACM ook heeft getoond dat zij zal ingrijpen als daar reden voor is (de Kip van Morgen);

Vanaf 1 juli 2014 geldt de Wet Markt en Overheid, die ervoor moet zorgen dat oneerlijke overheidsconcurrentie wordt voorkomen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.