ICC lanceert de nieuwe Incoterms® 2020

ICC lanceert de nieuwe Incoterms® 2020

De ICC viert zijn 100ste verjaardag en lanceert de nieuwe Incoterms® 2020.

Op 10 september 2019 heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) de nieuwe Incoterms® 2020 gelanceerd. In 1936 gaf de ICC de Incoterms® voor het eerst uit om algemeen gebruikte standaardtermen en interpretaties voor de internationale verkoop van goederen te creëren. Sindsdien zijn de Incoterms® een wereldwijd erkende en geaccepteerde standaard geworden, en spelen ze een essentiële rol in de internationale handel. De nieuwe Incoterms® 2020 zullen op 1 januari 2020 in werking treden.

Een van de belangrijkste drijfveren achter de herziening is het aanpakken van een van de meest voorkomende kwesties, namelijk het gebruik van de verkeerde term in contracten. In het licht hiervan zijn de meeste wijzigingen in de nieuwe Incoterms® 2020 gericht op het verbeteren van de bruikbaarheid en het aanpakken van praktische problemen die handelaren ervaren.

Toegankelijker en gemakkelijker in gebruik

Een belangrijke wijziging is de verandering van de volgorde van de artikelen binnen elke regel om bepaalde artikelen, zoals levering en risico-overdracht, meer aandacht te geven. Hierdoor weerspiegelen de bepalingen de logische volgorde van de uitvoering van een verkooptransactie. Verder worden alle elf Incoterms® regels nu in twee vormen gepresenteerd. Enerzijds is er de gebruikelijke lijst met elke regel en de bijbehorende artikelen, anderzijds is er een nieuwe lijst helemaal aan het eind, met elk artikel en de specifieke toepassing ervan onder de regels. De nieuwe lijst is bedoeld om het gebruik en de vergelijking van de verschillende regels te vergemakkelijken. Bovendien vervangen de nieuwe Incoterms® 2020 de "korte toelichtingen" die voor elke regel werden geplaatst door meer uitgebreide "Toelichtingen voor Gebruikers". Daarnaast zijn er verbeterde illustraties aangebracht om de duidelijkheid te vergroten.

Naast cosmetische veranderingen, introduceren de nieuwe Incoterms® 2020 ook meer substantiële veranderingen als reactie op praktische problemen waar gebruikers mee te maken krijgen.

Inhoudelijke wijzigingen in de nieuwe Incoterms® 2020

Het gebruik van FCA en ‘on-board bills of lading’

In het algemeen wordt aanbevolen om voor de verkoop van goederen in containers FCA te gebruiken in plaats van FOB. Aangezien de levering echter plaatsvindt vóór het moment waarop de goederen onder FCA aan boord van het schip worden geladen, is het in de praktijk van belang om een ‘on-board bill of lading’ te verkrijgen. Een dergelijke ‘bill of lading’ kan vereist zijn voor betalingsdoeleinden, bijvoorbeeld wanneer de betaling wordt uitgevoerd met een ‘letter of credit’. De Incoterms® 2020 bieden partijen nu de mogelijkheid om in hun contract op te nemen dat de koper de vervoerder de opdracht geeft een ‘on-board bill of lading’ aan de verkoper uit te reiken, voor rekening en risico van de koper. De verkoper draagt vervolgens de ‘bill of lading’ over aan de koper om de goederen in ontvangst te kunnen nemen. De aanbeveling om in geval van goederen in containers FCA te gebruiken blijft overeind en met deze nieuwe optie proberen de Incoterms® 2020 dit praktische probleem op te lossen.

Marktvraag naar verzekeringsdekking in het kader van CIP en CIF

Zowel de CIF- als de CIP-voorwaarden vereisen een verzekeringsdekking die ten minste voldoet aan de dekking van Clauses (C) van de Institute Cargo Clauses. Hoewel er op de markt vraag was naar een hogere dekking, was er ook veel verzet tegen een verhoging van de vereiste verzekeringsdekking, vooral van de kant van de overzeese handel. Het compromis in de nieuwe Incoterms® 2020 is dan ook dat de vereiste verzekering in geval van CIF gelijk blijft, aangezien deze regel het meest wordt gebruikt in de overzeese handel. Voor de verkoop onder CIP is nu echter een verzekeringsdekking vereist die ten minste voldoet aan Clauses (A). De partijen kunnen echter nog steeds overeenkomen om de verzekeringsdekking te verhogen of te verlagen.

Voorwaarden voor het regelen van het vervoer met eigen middelen

De huidige Incoterms® 2010 gaan ervan uit dat het transport wordt uitgevoerd door een externe vervoerder. Omdat dit niet altijd het geval is, met name voor de verkoop onder D-regels, wordt in de nieuwe Incoterms® 2020 rekening gehouden met gevallen waarin partijen het transport met eigen middelen uitvoeren.

Andere relevante wijzigingen

Andere wijzigingen zijn onder meer de uitdrukkelijke toebedeling van veiligheid gerelateerde vervoerverplichtingen en kosten, en een duidelijkere verdeling van de kosten in het algemeen. Ten slotte is de naam van de DAT-regel veranderd in DPU (Delivered at Place Unloaded) om de werkelijkheid van die regel beter weer te geven. De eerste naam impliceerde dat de levering in een terminal moest plaatsvinden, ook al was het de bedoeling dat de regel ruim zou worden geïnterpreteerd en elke plaats zou omvatten.

Slotopmerkingen

Over het geheel genomen lijkt het erop dat de Incoterms® 2020 geen drastische veranderingen teweegbrengen in vergelijking met hun voorganger. Een aantal veranderingen pakt echter wel gemeenschappelijke praktische problemen van handelaars aan, en in het algemeen pogen de Incoterms® 2020 in te spelen op de marktvragen in het licht van de internationale handelsontwikkelingen van het afgelopen decennium. De focus op bruikbaarheid en de wijzigingen betreffende de volgorde van de artikelen binnen de Incoterms® regels zijn welkome veranderingen voor de gebruikers.

Er zij echter op gewezen dat de Incoterms® 2020 geen rekening houden met de verplichtingen en kosten gerelateerd aan de vereisten betreffende VGM (Verified Gross Mass) van Verordening 2 van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS). Sinds 2016 is het verplicht dat afzenders, in het geval van verzending van containers, het gewicht van de ingepakte container bij de vervoerder registreren. Het niet naleven van deze regels kan ertoe leiden dat de containers niet aan boord van het schip worden geladen en dat de kosten door vertraging oplopen. De Drafting Group achtte de VGM-eisen echter te complex om in de Incoterms® 2020 op te nemen. Het wordt daarom aan de betrokken partijen overgelaten om de verplichtingen, risico’s en kosten met betrekking tot de VGM-eisen te bepalen.

De nieuwe Incoterms® 2020 zijn per 1 januari 2020 van kracht. Ze kunnen echter al vóór deze datum worden toegepast door uitdrukkelijke opname in contracten.

Kneppelhout & Korthals kan uw bedrijf helpen bij het identificeren van de Incoterms® regels die geschikt zijn voor uw bedrijf en het beoordelen van de impact van de nieuwe Incoterms® 2020.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.