Klokkenluider van het Huis. De laatste ronde ingeluid?

Een klokkenluider van het Huis. De laatste ronde ingeluid?

Op 14 mei 2012 is het wetsvoorstel ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ (33 258) ingediend, waarmee wordt beoogd aan het gebrek aan rechtsbescherming van de klokkenluider tegemoet te komen.

De wet voorziet in een procedure voor melding en onderzoek, een fonds en een aantal artikelen in Boek 7, titel 10, BW ter bescherming van de klokkenluidende werknemer. Voorts introduceert de wet een instelling (‘het Huis’) waar kan worden gemeld en die het onderzoek uitvoert. In dit artikel wordt onderzocht of vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt behoefte bestaat aan een wettelijke regeling voor klokkenluiders en zo ja, of dit wetsvoorstel bij die behoefte aansluit. Na een inhoudelijke beschrijving van het wetsvoorstel wordt hiertoe de Nederlandse rechtspraak, alsmede de rechtspraak van het EHRM onder de loep genomen.

Klik hier (14 pagina's, 264.9 Kb) voor het volledige artikel.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.