Kneppelhout Partner DMRC; roeien naar Londen voor PTSS- patiënten

Qua Patet Orbis

Rotterdam en het korps mariniers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Onze’ mariniers behartigen sedert 1665 met verbondenheid, kracht en toewijding de Nederlandse veiligheids- en militaire belangen. Zo wijd de wereld strekt (qua patet orbis, wapenspreuk van het korps) en in stilte. Die stilte wordt om diverse redenen na acties veelal bewaard. De aanleiding daarvoor kan militair, maar ook heel persoonlijk zijn. Het vormt niet zelden geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Mariniers en oud-mariniers zwijgen liever daarover en zorgen voor elkaar.

Die zorg is vaker nodig dan buitenstaanders zich realiseren. Mariniers doen bijzondere dingen, maar blijven uiteindelijk ‘gewoon’ mensen met een gevoelsleven, zorgen en angsten. Het is helaas een feit dat een aantal mariniers en oud-mariniers schade (een Post Traumatisch Stress Syndroom - PTSS - bijvoorbeeld) hebben oplopen en nog steeds oplopen bij- of vanwege militaire uitzendingen. Of anderszins in - ook financiële - nood zijn geraakt na in de burgermaatschappij te zijn teruggekeerd. De militaire structuur en duidelijkheid wordt nadien soms gemist.

Een duw in de juiste richting

Er is een roeivereniging voor (oud-)mariniers, de ‘Dutch Marines Rowing Challenge’ (DMRC), die zich op alle mogelijke manieren inspant voor die groep minder fortuinlijken. Om in de voor buitenstaanders soms ongekende noden te voorzien is – simpelweg – geld nodig. PTSS-patiënten hebben vaak vreselijke nachtmerries en kunnen – om hen daar uit te halen - veel baat hebben van een hulphond. De opleiding van dergelijke honden wordt verzorgd door de KNGF en is duur. Er zijn er meer te noemen, maar dit voorbeeld springt er uit. Om die financiële reden organiseert DMRC in het kader van het 350 jarig bestaan van het korps een fondsenwervingsroeitocht met sloepen. De tocht (de ‘Dutch Marines Rowing Challenge’) voert van Rotterdam naar Londen met tussenstop in Vlissingen.

Vlissingen is de geboorteplaats van Michiel de Ruyter, grondlegger van het korps en de stad waar de nieuwe marinierskazerne gelegen zal zijn. In Londen doet de DMRC aansluitend aan de tocht ’Great River Race’ mee, een zeer Brits roei-evenement. Onder de roeiers van de DMRC bevindt zich een aantal oud-mariniers met PTSS en andere problemen, die zo door oudere en jongere lichtingen worden opgenomen en weer structuur en een duw voorwaarts krijgen. Dat is een doel op zichzelf. Kenmerkend voor de verbondenheid is de verscheiden-heid aan roeiers, variërend in leeftijd van 22 tot 79 jaar (stuurman) en met een dwarsdoorsnede van de rangen. Van marinier der eerste klasse tot de huidig commandant van het korps.

Het vertrek

Vertrek is op 5 september 2015 tijdens de wereldhavendagen van onder de Erasmusbrug, nadat eerst een eresaluut aan de gevallenen bij de oude Maasbruggen is gegeven. Veel bombarie, rook en het startschot door de burgemeester. De DMRC kan ieders steun bij de fondsenwerving goed gebruiken. Kneppelhout & Korthals is partner van dit evenement. Ik roei met een aantal andere roeiers van de K.R.Z.V. 'de Maas' mee tot aan Vlissingen in de eresloep van die vereniging.

Lezers worden uitgenodigd om een kijkje te nemen op de site van de DMRC; link. Daarop is de doelstelling van de DMRC uitgebreid na te lezen en worden sponsormogelijkheden  - van groot tot klein – aangegeven. Vanzelfsprekend is dit aan ieders individuele mogelijkheden en prudentie, maar het devies is: ‘geeft gul’. Ieder financieel offer valt sowieso in het niet bij het offer dat de minder fortuinlijke mariniers en oud-mariniers geleverd hebben.

Hartelijk dank,

Marc Padberg

NB: ik stel het op prijs als u dit bericht wilt delen via uw netwerken

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.