LinkedIn profiel bekeken door kartelwaakhond ACM? Kom naar Round table 14-07

In een persbericht van 20 juni 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten weten dat haar medewerkers 6.500 haven- en transportondernemers alert hebben gemaakt op de op 7 juni 2016 gestarte campagne “Kartels gaan nooit onopgemerkt”. De medewerkers deden dit door de LinkedIn-profielen van de betreffende ondernemers te bezoeken en een link achter te laten die leidt naar meer informatie over kartels. Meer informatie over deze campagne is te vinden in de blog ACM: “Kartels gaan nooit onopgemerkt”.

Haven- en transportondernemers

Het feit dat de ACM een LinkedIn-profiel van een haven- of transportondernemer heeft bezocht, wil natuurlijk niet zeggen dat de ACM deze betrokken onderneming verdenkt van een inbreuk op de mededingingsregels. Het is niet meer dan een ‘awareness’ actie. Dat de ACM haven- en transportondernemers heeft uitgekozen voor deze toch wel opmerkelijke actie, is niet verwonderlijk. De ACM heeft de haven & transportsector immers aangeduid als een van de agendathema’s 2016-2017. Met het afleggen van de duizenden LinkedIn-pagina bezoeken wil de ACM de haven- en transportondernemers nadrukkelijk wijzen op de mededingingsregels. Bovendien kan het deze ondernemers nu niet meer ontgaan dat ze in het vizier van de ACM lopen. De verwachting zal zijn dat er hierdoor in de haven- en transportsector meer aandacht dan voorheen wordt besteed aan de mededingingsregels.

Aanleiding voor de prioritering van de haven- en transportsector zijn de door de ACM ontvangen signalen gecombineerd met het grote economische belang van de Nederlandse zeehavens, met name de Rotterdamse. Zo worden er jaarlijks ruim 4 miljard ton aan goederen ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd. Om dit te kunnen realiseren wordt er in deze sector veel samengewerkt tussen diverse ondernemingen. Op zichzelf is daar niets mis mee. Het wordt problematisch als de samenwerking te ver gaat. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er niet eerlijk wordt geconcurreerd, omdat er afspraken worden gemaakt over prijzen of wanneer er markten worden verdeeld.

De ACM opende eind 2015 een forum waarin zij marktpartijen uitnodigde om te discussiëren over marktproblemen die de ACM in de sector zou moeten aanpakken en de redenen waarom er kartels zouden kunnen worden gesloten. Hoewel dit forum niet tot concrete aanwijzingen heeft geleid, stelt de ACM dat zij desondanks signalen heeft ontvangen van mogelijke overtredingen van het kartelverbod. Deze stelling verbaast niet. Bij besluit van 22 december 2015 legde de ACM immers nog hoge boetes op aan de koel- en vrieshuizen in de Rotterdamse haven.

Compliance

De aandacht van de ACM voor de haven- en vervoersector vormt een goede aanleiding een compliance-programma in te voeren. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat met ingang van 1 juli 2016 de boetemaxima voor overtredingen van de mededingingsregels fors omhoog gaan. Ook dit kan een prikkel vormen om met compliance aan de slag gaan. In de blog: “Verhoging boetemaxima ACM” wordt uitgelegd wat er gaat veranderen.

Een complianceprogramma stelt ondernemingen in staat de relevante wet- en regelgeving daadwerkelijk na te leven, alsmede te werken volgens de normen en regels die de onderneming zelf heeft opgesteld. In een op 29 mei 2015 voor de Vereniging Farmacie & Recht gehouden toespraak heeft Chris Fonteijn, voorzitter van de raad van bestuur van de ACM, uitgelegd wat volgens hem een goed compliance-programma moet inhouden. In de blog ACM: compliance is welbegrepen eigenbelang wordt ingegaan op vorenbedoelde toespraak en de randvoorwaarden die de ACM aan een complianceprogramma stelt

Een onderneming die ‘compliant’ is, heeft niets te vrezen van de ACM en de verhoogde boetemaxima. En als de ACM desondanks toch een keer onaangekondigd op de stoep staat, kan het ‘bedrijfsbezoek’ met vertrouwen tegemoet worden gezien. Niet alleen mag de onderneming erop vertrouwen dat de Mededingingswet is nageleefd, een goed compliance-programma bevat ook een draaiboek over hoe te handelen als een toezichthouder, zoals de ACM, onaangekondigd op de stoep staat.

Hoe wij kunnen helpen het vertrouwen van de ACM terug te winnen?

Wij hebben een ruime ervaring met mededingingsrechtelijke issues die kunnen spelen in zowel de haven als in de transportsector. Zo is Kneppelhout & Korthals bijvoorbeeld als enige juridische dienstverlener uit de EU betrokken bij het Europese project NexTrust. In het kader van dit project werken 31 partijen met ieder een rol in de logistieke sector samen in een consortium. NexTrust wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020 en heeft betrekking op de Europese logistieke sector. In deze sector vervult transportland Nederland een belangrijke rol. NexTrust heeft als doel om het logistieke proces innovatiever, efficiënter en duurzamer te maken. Aan de hand van pilots worden verschillende scenario’s in de praktijk uitgevoerd. Zo kan worden getoetst hoe vorenbedoelde doelstellingen het best kunnen worden bereikt. Natuurlijk moet de samenwerking tussen ondernemingen in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. Het mededingingsrecht maakt een belangrijk onderdeel uit van deze regelgeving. Onze ervaring is dat het best mogelijk is te innoveren zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels. Wij leggen graag uit hoe.

Ook op het kruisvlak van compliance en mededinging hebben wij onze sporen verdiend. Al jaren worden niet alleen ondernemingen, maar ook brancheorganisaties geholpen bij het opzetten van complianceprogramma’s. De praktijk heeft uitgewezen dat zeker als de hele sector zichtbaar met compliance aan de slag gaat, dat ertoe kan bijdragen dat de ACM de sector weer vertrouwen schenkt en deze niet langer prioriteert. 

Gratis Round Table 14 juli a.s.

Graag willen wij de haven- en transportondernemingen helpen het vertrouwen van de ACM te herwinnen. Daarom organiseren wij op donderdag 14 juli 2016 om 16:00 uur een ronde tafel bij ons op kantoor waarbij de navolgende thema’s aan de orde komen:

  • Waarom heeft de ACM plotseling aandacht voor de haven- en transportsector?
  • Wat betekent de speciale aandacht van de ACM voor haven- en transportondernemingen?
  • Wat kunnen haven- en transportondernemingen doen om ‘compliant’ te worden en hoe kunnen zij zich voorbereiden op een ‘bedrijfsbezoek’ van de ACM?

Er zal worden afgesloten met een borrel in de lounge van het kantoor van Kneppelhout & Korthals. Voor deze ronde tafel is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

REGISTREER HIER

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.